Uw bezoek aan OLVG

Toelichting op uw factuur

Zorgactiviteiten

Dit zijn de activiteiten die zijn gedaan bij het leveren van zorg. Deze worden op de factuur vermeld waarvan het behandeltraject is gestart vanaf 1 juni 2014.

Declaratiecode

Op uw factuur staat een code van 6 cijfers, de zogenaamde declaratiecode.

Hash-code

Op basis van de geleverde zorgactiviteit in combinatie met de diagnose wordt een zorgproduct afgeleid waarbij automatisch een unieke code wordt aangemaakt, de zogenoemde Hash-code. Alle ziekenhuizen in Nederland maken gebruik van dit landelijk systeem.

Meer weten?

Heeft u vragen over factuur of betaling?

Neem dan contact op met de afdeling Debiteuren 020 599 3746. Deze afdeling is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur.

U krijgt een factuur thuisgestuurd maar u heeft een basisverzekering?

Als de behandeling valt onder de basisverzekering, stuur dan de factuur terug naar OLVG onder vermelding van uw registratienummer en de naam van uw zorgverzekeraar.