Studie Empowerment of Sick Newborns in neonatal level 2 wards

De studie onderzoekt of en hoe de huidige infrastructuur van het Anna Paviljoen (met Family Integrated Care (FIC), Single Family Rooms (SFR) en Co-Care/couplet care) empowerment van ouders (zelfstandigheid en zekerheid) van zieke pasgeborenen kan bevorderen, volgens ouders en zorgprofessionals.

Door middel van een beschrijving van het Anna Paviljoen, het houden van focusbijeenkomsten en diepte-interviews onder ouders, verpleegkundigen en medici en de data te analyseren in het licht van het concept “patient empowerment”.

Welke zorginstellingen werken mee?

  • OLVG, locatie Oost

Wie werken aan dit onderzoek mee?

  • dr. A.A.M.W. van Kempen
  • drs. M.A. Stelwagen

Worden er nog deelnemers gezocht?

  • Voor dit onderzoek benaderen wij geen patiënten meer. 

Meer informatie

Onderzoeker Mireille Stelwagen aan het woord