Aandoeningen & behandelingen

Shuntbepalingu kunt hiervoor terecht bij Longgeneeskunde

Bij dit onderzoek wordt er onderzocht of er een gedeelte van uw bloed niet (goed) door uw longen stroomt waardoor de zuurstofopname beperkt wordt.

Verloop

Het onderzoek

U krijgt gedurende 20 minuten 100% zuurstof in te ademen. Na 20 minuten wordt er bloed afgenomen uit uw slagader in uw pols. De longfunctieanalist zal daarna berekenen of er sprake is van shunt en zal uw longarts hierover informeren.

Na het onderzoek

U krijgt een drukverband op de plaats waar u geprikt bent. Dit drukverband voorkomt een grote bloeduitstorting.

Tips

  • Neem mee

    Geldig legitimatiebewijs, verzekeringspasje, verwijsbrief.
  • Overzicht medicatie

    Gebruikt u medicatie? Vergeet dan niet een actueel medicatieoverzicht mee te nemen (gratis via de apotheek).

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Longgeneeskunde.