Home

Reumatologiewij staan midden in de samenleving

Reumatologie | OLVG

Contact & afspraak

Locatie West

020 510 88 82

Locatie Oost

020 599 3037

Naar MijnOLVG

Reumatologie is een geneeskundig specialisme, dat zich bezig houdt met reumatische aandoeningen. Het omvat alle ziekten en aandoeningen die pijn en/of misvormingen veroorzaken in het bewegingsapparaat. Met een snelle en juiste behandeling kunnen klachten vaak aanzienlijk verminderen. Reuma wordt behandeld door de reumatoloog. Dat is een gespecialiseerd internist.

De afdeling Reumatologie is een deelspecialisme van Interne Geneeskunde

Reumatologen en reumaverpleegkundigen houden spreekuur op beide hoofdlocaties van OLVG. Op OLVG, locatie Oost zijn de reumatologen in dienst van Reade.

Poliklinieken

Waar heeft u een afspraak? Klik op de poliklinieken voor locatie, route & contact.