Aandoeningen & behandelingen

Prenatale screening en counseling u kunt hiervoor terecht bij Verloskunde

Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste baby’s gezond geboren. Als zwangere vrouw heeft u in Nederland de mogelijkheid om tijdens de zwangerschap uw kind te laten onderzoeken. Dit heet prenatale screening.

Prenatale screening kan u geruststellen over de gezondheid van uw kind. Het kan u ook ongerust maken, en u voor moeilijke keuzes stellen. U bepaalt zelf of u de onderzoeken wilt en of u bij een ongunstige uitslag nog vervolgonderzoek wilt laten doen. U kunt op elk moment stoppen met het onderzoek.

Welke onderzoeken zijn er?   

Wanneer kom ik in aanmerking voor prenataal onderzoek

Iedere zwangere vrouw komt - als zij dat wil - in aanmerking voor prenatale screening. Met uitzondering van het GUO type-1 onderzoek. U kunt dit altijd met uw arts bespreken.

Counselingsgesprek

Als u prenatale screening overweegt, dan krijgt u een uitgebreid gesprek met uw gynaecoloog of verloskundige. Dit noemen we een counselingsgesprek.

Een counselingsgesprek kan op 2 manieren plaatsvinden in OLVG:

  • in een individueel gesprek tijdens de intake op de polikliniek Verloskunde
  • in de vorm van een groepsconsult, met andere zwangere vrouwen en hun partners, die vergelijkbare vragen en dilemma’s hebben

Vergoeding van prenataal onderzoek

Prenatale screening kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Meer hierover leest u op de pagina van het betreffende onderzoek. 

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Verloskunde.