Aandoeningen & behandelingen

Percutane Nefrolithotripsieu kunt hiervoor terecht bij Urologie

Percutaan betekent ‘door de huid heen’ en nefrolithotripsie betekent ‘niersteenvergruizing’. De PNL wordt toegepast bij stenen die zich bevinden in het nierkelkenbekkensysteem en die te groot zijn om via de plasbuis te worden verwijderd. Bij deze ingreep wordt er een holle kijkbuis (nefroscoop) in de nier gebracht via een kleine snee in de flank. Door deze scoop kan de niersteen worden vergruisd en verwijderd.

Verloop

Voorbereiding

Als voorbereiding op de operatie gaat u langs bij de anesthesioloog voor een preoperatieve screening en langs de verpleegkundige voor een opnamegesprek. Dit gebeurt in de weken voorafgaand aan de operatie.

Nuchter

Op de dag van de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 00.00 uur niets meer mag eten en drinken. Een slokje water bij het innemen van medicijnen is geen probleem.

De dag van de operatie

Op de dag van de operatie komt u ’s ochtends op de verpleegafdeling Urologie, afdeling B7. Hier wordt u naar uw kamer gewezen en vinden de laatste voorbereidingen voor de operatie plaats.

De behandeling

  • Op de operatiekamer brengt de anesthesioloog u in slaap via een infuus in de arm. De uroloog maakt een kleine snee in de flank waardoor een scoop wordt ingebracht. Door deze scoop kan de uroloog de steen vergruizen met behulp van een trilsonde. De vergruisde steen wordt vervolgens door middel van een tangetje verwijderd. Bij erg grote stenen is soms een tweede operatie nodig.
  • Na het verwijderen van de steen wordt een nefrodrain (afvoerslang) in de nier geplaatst. Via deze drain loopt urine en bloed af. Naast de nefrodrain wordt er vaak ook een ureterkatheter geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de afvloed van urine van de nier naar de blaas makkelijker verloopt.
  • Na afloop van de operatie wordt een blaaskatheter geplaatst om eventuele bloedstolsels en stukjes gruis uit de blaas te spoelen. U hoeft dan niet zelf te plassen.

Na de behandeling

  • Na deze operatie verblijft u ongeveer 3 nachtjes in het ziekenhuis.
  • Wanneer u goed wakker bent na de narcose, wordt u van de uitslaapkamer (recovery) naar de verpleegafdeling gebracht. Hier krijgt u wat te eten en te drinken. De blaas kan zo nodig worden gespoeld via de katheter om eventuele bloedstolsels en stukjes gruis te verwijderen uit de blaas.
  • De blaaskatheter en ureterkatheter blijven tenminste een dag zitten en worden daarna verwijderd. U moet dan weer zelfstandig gaan plassen.
  • De nefrodrain wordt verwijderd op geleide van uw herstel. Dit zal zijn voordat u met ontslag gaat.

Tips

  • Neem mee

    Geldig identiteitsbewijs (ook voor kinderen vanaf 30 dagen)

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Urologie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Urologie van OLVG. Laatst gewijzigd: 16 december 2021