Aandoeningen & behandelingen

Pacemaker implantatieu kunt hiervoor terecht bij Hartcentrum

Een pacemaker (PM) is een elektronisch apparaatje met een chip en een batterij dat in het lichaam wordt geïmplanteerd. Uit het apparaatje, dat zo groot is als een luciferdoosje, komen twee of drie elektrodedraden. Een ingebouwde sensor bewaakt het hartritme. Als het ritme te laag is, geeft de pacemaker kleine stroomstoten af om het goede ritme te herstellen. De sensoren kunnen onderscheid maken tussen perioden dat iemand zich inspant en in rust is.

De implantatie van de pacemaker vindt plaats in de hartkatheterisatiekamer. De cardioloog implanteert de pacemaker onder de huid onder het sleutelbeen of achter de spier van het sleutelbeen. De geleidingsdraden van de pacemaker gaan door de bloedvaten naar het hart. De draden geven de elektrische prikkels van het hart door aan de pacemaker. Zo controleert de pacemaker voortdurend of het hartritme goed is.

Waarom een pacemaker?

Het hart trekt samen door een elektrische prikkel. Die prikkel ontstaat in een centrum in de rechterboezem: de sinusknoop. Vanuit de sinusknoop verspreidt de prikkel zich over de boezems. Tussen de boezems en de hartkamers zit een tweede centrum: de AV-knoop. Deze houdt de elektrische prikkel heel even vast en verspreidt die dan bliksemsnel over de kamers. Als de elektrische prikkel verkeerd of te langzaam door het hart loopt, ontstaat een ritmestoornis. Deze kan dan worden gestopt door het implanteren van een pacemaker.

 

Verloop

De behandeling

De pacemaker wordt onder de huid boven de rechter- of linkerborstspier geïmplanteerd. Dit gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. De cardioloog maakt een klein zakje onder de huid (pocket) waarin hij het apparaat (pulsgenerator) plaatst. Via de sleutelbeenader en de grote holle ader schuift hij de elektrode(n) naar het hart. De elektrode haakt vast aan de binnenzijde van de hartwand met weerhaakjes of een soort kurkentrekkertje. Soms wordt vooraf in het hartteamoverleg besloten dat de dat de elektrode(n) op het hart vastgemaakt moet worden. Dit gebeurt dan met een minimaal invasieve operatie door de de cardio-thoracaal chirurg. Na afloop controleert de cardioloog of de pacemaker goed werkt. Daarna wordt de pocket met hechtdraad gesloten

Na de behandeling

  • Na de PM-implantatie wordt u voor één nacht overgebracht naar de verpleegafdeling van Cardiologie (A3)
  • De eerste 12 uur na de behandeling heeft u bedrust en mag u de arm aan de operatiezijde (meestal links) niet belasten. De onderarm mag u wel bewegen zolang u de bovenarm maar langs uw lichaam houdt. Het is niet nodig om de arm in een draagdoek te doen.
  • Om te zorgen dat de elektroden goed kunnen vastgroeien mag u de arm aan de operatiezijde de eerste zes weken alleen tot kinhoogte bewegen. U mag niet te veel draaien met de arm en evenmin zwaar tillen of zwaar lichamelijk werk verrichten.
  • Belangrijk is de controle van de wond. Door de bloedverdunners die u gebruikt kan een nabloeding ontstaan. U merkt dat aan zwelling en/of het blauw worden van het gebied rondom de wond. Zwelling, roodheid, vocht of pus bij de wond en pijn kunnen wijzen op een infectie. U moet de wond dan altijd laten zien aan een arts.
  • Als de wond na enige dagen goed dicht en droog is, hoeft deze niet meer te worden verbonden. Het is raadzaam de eerste weken de wond nog wel af te dekken tijdens het douchen om te voorkomen dat de wond week wordt.
  • Als u nog vragen hebt, kunt u deze altijd stellen aan de verpleegkundige of behandelend arts.

Als u naar huis gaat, mag u niet zelf autorijden. Dit omdat de wond nog rust nodig heeft. U mag de arm aan de operatiezijde de eerste zes weken na de operatie maar beperkt bewegen. Kijk voor meer informatie op de website van de hartstichting.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Hartcentrum.