home

De menselijke maat : onze drijver

De beste en meest passende zorg geven aan patiënten is wat ons drijft. Onze medewerkers maken door hun bevlogenheid en professionaliteit elke dag het verschil voor patiënten. We stellen hen in staat om dat te kunnen doen en geven hen het vertrouwen.

  1. Patiënten en medewerkers voelen zich gezien en gehoord bij ons.
  2. Onze zorg heeft aantoonbaar toegevoegde waarde voor de patiënt.
  3. We bereiden medewerkers voor op de zorg van de toekomst en stimuleren & faciliteren hen om continu te blijven ontwikkelen.
  4. Patiënten zijn het uitgangspunt bij het inrichten van onze organisatie en processen.

Publieksversie OLVG strategie 2023 - 2025