Aandoeningen & behandelingen

Operatie bij zaadbalkankeru kunt hiervoor terecht bij Urologie

Zaadbalkanker wordt ook wel testiscarcinoom of teelbalkanker genoemd. Deze vorm van kanker ontstaat meestal in de cellen die het zaad produceren: de kiemcellen. Een tumor in deze cellen wordt een kiemceltumor genoemd. Er zijn drie soorten kiemceltumoren: seminoom, niet-seminoom of een combinatietumor van een seminoom en een niet-seminoom. Bij een operatie in verband met zaadbalkanker, een orchidectomie, worden één of beide zaadballen verwijderd.

Verloop

Voorbereiding

  • Op de operatiedag wordt u verwacht op de afdeling Urologie. 
  • U moet dan nuchter zijn.

De behandeling

Het wegnemen van de zaadbal, de bijbal en de zaadstreng is meestal de start van de behandeling van zaadbalkanker. Dit gebeurt meestal tijdens het operatieve onderzoek van de tumor. De aangedane zaadbal wordt in zijn geheel verwijderd en door de patholoog in het laboratorium onderzocht. Zo kan worden vastgesteld om welke vorm zaadbalkanker het gaat. 

De ingreep zal meestal via een kleine snede in de lies worden uitgevoerd. Op die manier zal de uroloog aan een zijde de inhoud van de zaadbal verwijderen.
 

 

Na de behandeling

De dag na de operatie mag u weer naar huis.

Het verlies van 1 zaadbal leidt niet tot vermindering van lustgevoelens en ook niet tot impotentie. Ook is er meestal geen blijvende invloed op de vruchtbaarheid.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Urologie.