Uw bezoek aan OLVG

Onze tarieven

Welke tarieven brengt OLVG in rekening? Met zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van zorgproducten maar soms moet u (een deel van) de kosten zelf betalen.

Wat berekent OLVG?

Met zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van zorgproducten. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het gemiddelde aantal verrichtingen en onderzoeken die door het ziekenhuis worden uitgevoerd bij het behandelen van een bepaald zorgproduct. De vergoeding is dus een gemiddelde van het zorgproduct. De vergoeding is inclusief indirecte kosten van het ziekenhuis welke niet afzonderlijk worden gespecificeerd op de factuur.

DBC-informatie

Het is voor patiënten vaak niet duidelijk wat een behandeling in het ziekenhuis kost. U leest hoe de prijs van een behandeling tot stand komt. Ook geven we een overzicht van de landelijke, gemiddelde gedeclareerde vergoedingen van veel voorkomende behandelingen onder de 1000 euro. De vergoedingen komen tot stand door afspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder en kunnen verschillen per ziekenhuis.

Passantentarieven

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat uw zorgverzekeraar geen afspraak (contract) heeft met OLVG. In dat geval bestaat de kans dat u (een deel van) de behandeling zelf moet betalen. Uw polisvoorwaarden zijn hierin leidend. De prijzen die OLVG hanteert, indien uw zorgverzekeraar geen afspraak heeft met ons, staan vermeld in de DBC-prijslijsten.


DBC prijslijsten 2020


DBC prijslijsten 2019

Niet-verzekerde zorg

Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) wordt nooit vergoed uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt het ziekenhuis vragen wat dit kost. Meer informatie over niet-verzekerde zorg.