home

OLVG scoort een 8,4 op de Patiëntervaringsmonitor

OLVG doet jaarlijks mee aan een landelijk patiëntervaringsonderzoek. Dit doen we onder andere samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de andere Santeon ziekenhuizen in Nederland. Door allemaal dezelfde vragen te stellen aan de patiënten, kunnen we de resultaten met elkaar vergelijken.

De Patiëntervaringsmonitor (PEM) is een landelijke, uniforme vragenlijst voor patiënten die jaarlijks in april wordt verstuurd naar patiënten die een bezoek hebben gebracht aan een polikliniek, een verpleegafdeling of de Spoedeisende Hulp van OLVG. In totaal hebben meer dan 3000 OLVG-patiënten de vragenlijst ingevuld. OLVG scoort gemiddeld over alle locaties een 8,4. Een mooi resultaat!

Complimenten

De patiënten waarderen de zorg en de zorgmedewerkers in OLVG enorm. 96% van de patiënten die op een verpleegafdeling zijn behandeld, geeft aan zich altijd veilig gevoeld te hebben in ons ziekenhuis. 95% van deze groep geeft aan altijd met respect behandeld te zijn.

Verbeterthema’s

Uit het onderzoek kwamen drie verbeterthema’s naar voren:

  1. OLVG moet patiënten beter informeren over de uitlooptijden op de polikliniek.
  2. OLVG moet patiënten beter informeren over de bijwerkingen van nieuwe medicijnen.
  3. OLVG moet familie en naasten van patiënten beter betrekken bij de patiëntenzorg.

De resultaten van de Patiëntenervaringsmonitor zullen nog per afdeling geanalyseerd worden. Daarna gaat OLVG zowel ziekenhuisbreed als binnen afdelingen aan de slag met de verschillende verbeterthema’s.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onderzoek naar patiëntenervaringen? Bekijk de webpagina: Patiëntervaringsonderzoek.