Uw bezoek aan OLVG

Patiëntervaringsonderzoek

Patiëntervaringsonderzoek CQI-Ziekenhuis
Spiegelgesprekken en focusgroepen

Patiëntervaringsonderzoek CQI-Ziekenhuis

OLVG onderzoekt elk jaar de ervaringen van zijn patiënten met de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z). Dit onderzoek doen we samen met de Santeon ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) steunt ons hierbij. De CQI-Z helpt onze kwaliteit vanuit het perspectief van de patiënt in kaart te brengen. Door de grootschalige en eenduidige meting kunnen wij onze scores met andere ziekenhuizen en tussen OLVG, locatie Oost en locatie West vergelijken. Op basis van de informatie die dit oplevert, verbeteren we onze zorg- en dienstverlening.

Als patiënt kunt u tussen mei en juli een brief ontvangen waarin u wordt uitgenodigd om anoniem deel te name aan dit onderzoek. We stellen  het zeer op prijs als u op deze uitnodiging ingaat en tijd neemt om de vragenlijst in te vullen.

Bent u nieuwsgierig naar de resultaten van de CQI-Z? Bekijk het resultaat ‘Patiëntenervaringen’ in ons kwaliteitsvenster:

  • kwaliteitsvenster van OLVG, locatie West
  • kwaliteitsvenster van OLVG, locatie Oost

Meer weten over de CQI-Z?

Bekijk de website van het Zorginstituut Nederland

Spiegelgesprekken en focusgroepen

Niet alleen op individuele basis wordt de patiënttevredenheid gemeten. Ook in focusgroepen en spiegelbijeenkomsten vragen we onze patiënten naar hun tevredenheid en ervaringen over de zorg die zij van OLVG ontvangen.