Uw bezoek aan OLVG

Patiëntervaringsonderzoek

Patiëntervaringsmonitor (PEM)
OLVG-verbetermeter

 Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Bent u patiënt in ons ziekenhuis? En heeft u OLVG toestemming gegeven om af en toe een vragenlijst toe te sturen per mail? Dan kan het zijn dat we u uitnodigen om een vragenlijst in te vullen over uw ervaringen in OLVG. Het onafhankelijk onderzoeksbureau Expoints verstuurt deze uitnodigingen via e-mail. U kunt deze e-mail herkennen aan het adres: OLVG@expoints.nl. In de e-mail staat een link naar de digitale vragenlijst. Om de vragenlijst te kunnen invullen, heeft u een computer, tablet/iPad of telefoon nodig met internetverbinding.

De vragenlijst gaat over uw afspraak op de polikliniek of over een (dag)opname in het ziekenhuis. Op basis van de antwoorden kunnen wij onze uitkomsten met andere ziekenhuizen en tussen OLVG, locatie Oost, locatie West en locatie Spuistraat vergelijken. Met de informatie die dit oplevert, kunnen we van elkaar leren door ‘best practices’ uit andere ziekenhuizen over te nemen.

Vrijwillige deelname
Deelname is geheel vrijwillig en heeft geen enkele invloed op uw bezoek of verblijf in ons ziekenhuis. De antwoorden worden zorgvuldig verwerkt. Wij weten niet wie de vragenlijst heeft ingevuld. Ook kunnen we niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Meer informatie?
Heeft u een e-mail gehad met een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen, en heeft u vragen daarover? Mail dan met denkmee@olvg.nl. In onderstaande video krijgt u meer informatie over het invullen van vragenlijsten over ervaringen met de zorg.

Vragenlijsten in de zorg, hoe zit dat?

OLVG-verbetermeter

Bent u patiënt in ons ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u direct na een bezoek een korte vragenlijst voorgelegd krijgt. Dit kan op verschillende manieren, namelijk:

  • verstuurd via de mail
  • aangereikt via een tablet/iPad (of een tablet op een zuil)
  • aangereikt via een QR-code of URL-link gedrukt op een kaartje

Een vragenlijst per e-mail ontvangt u alleen als u daar eerder toestemming voor heeft gegeven. De vragenlijst kan gaan over uw afspraak op een specifieke afdeling of kliniek. Op basis van de antwoorden kunnen wij de zorg en de dienstverlening van de specifieke afdeling verbeteren.

Vrijwillige deelname
Deelname is geheel vrijwillig en heeft geen enkele invloed op uw bezoek of verblijf in ons ziekenhuis. De antwoorden worden zorgvuldig verwerkt. Wij weten niet wie de vragenlijst heeft ingevuld. Ook kunnen we niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Vertel het ons

Op een andere uw manier mening geven? Bekijk de mogelijkheden