Uw bezoek aan OLVG

Patiëntervaringsonderzoek

CQI-Ziekenhuis
Spiegelgesprek

CQI-Ziekenhuis

OLVG onderzoekt eens in de twee jaar de ervaringen van zijn patiënten met de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z). Dit onderzoek doen we samen met de Santeon ziekenhuizen. De CQI-Z helpt onze kwaliteit vanuit het perspectief van de patiënt in kaart te brengen. Bij elke meting vullen ruim 6000 patiënten de online vragenlijst in. Op basis van die patiëntervaringen kunnen wij onze scores met andere ziekenhuizen en tussen OLVG, locatie Oost, locatie West en locatie Spuistraat vergelijken. Met de informatie die dit oplevert, kunnen wij  onze zorg- en dienstverlening verbeteren.

Als patiënt kunt u tussen mei en juli een brief of e-mail ontvangen waarin u wordt uitgenodigd om anoniem deel te  nemen aan dit online onderzoek. We stellen het zeer op prijs als u op deze uitnodiging ingaat en de tijd neemt om de vragenlijst in te vullen.
 

Onderzoeksmethode

Voor dit onderzoek worden jaarlijks ca. 25.000 patiënten willekeurig geselecteerd. Deze patiënten ontvangen een uitnodiging met een persoonlijke gebruikerscode. Hiermee kan anoniem via internet een digitale vragenlijst ingevuld worden. De verzending van de uitnodigingsbrief- of mail, de verwerking van de resultaten en het beantwoorden van eventuele vragen die u als patiënt hebt, zijn uitbesteed aan het onafhankelijke onderzoeksbureau MediQuest. Zij voeren dit onderzoek uit voor alle deelnemende Santeon ziekenhuizen.

Patiënten geven OLVG een 8,2

In mei 2017 hebben 27.736 patiënten die tussen oktober 2016 en maart 2017 OLVG hebben bezocht een vragenlijst over hun ervaringen als patiënt in ons ziekenhuis ontvangen.

Patiënten geven OLVG (locaties Oost, West en Spuistraat) een rapportcijfer van een 8,2 voor zowel de ziekenhuisopname als voor de poliklinische zorg (schaal van 1 tot 10), dit is voor de kliniek een lichte stijging en voor de polikliniek een lichte daling.

OLVG onderzoekt op dit moment alle resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek om waar mogelijk verbeteracties in te zetten.

Meer weten 

Spiegelgesprek

Niet alleen op individuele basis wordt de patiënttevredenheid gemeten. Ook in spiegelgesprekken vragen we onze patiënten naar hun tevredenheid en ervaringen over de zorg die zij van OLVG ontvangen. Het kan voorkomen dat u door OLVG wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een spiegelgesprek. Het staat u altijd vrij om te bedanken voor de uitnodiging.

Vertel het ons

Op een andere uw manier mening geven? Bekijk de mogelijkheden