Uw bezoek aan OLVG

Patiëntervaringsonderzoek

Patiëntervaringsonderzoek CQI-Ziekenhuis
Spiegelgesprekken en focusgroepen
Patiëntenpanel

Patiëntervaringsonderzoek CQI-Ziekenhuis

OLVG onderzoekt elk jaar de ervaringen van zijn patiënten met de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z). Dit onderzoek doen we samen met de Santeon ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) steunt ons hierbij. De CQI-Z helpt onze kwaliteit vanuit het perspectief van de patiënt in kaart te brengen. Door de grootschalige en eenduidige meting kunnen wij onze scores met andere ziekenhuizen en tussen OLVG, locatie Oost en locatie West vergelijken. Op basis van de informatie die dit oplevert, verbeteren we onze zorg- en dienstverlening.

Als patiënt kunt u tussen mei en juli een brief ontvangen waarin u wordt uitgenodigd om anoniem deel te name aan dit onderzoek. We stellen  het zeer op prijs als u op deze uitnodiging ingaat en tijd neemt om de vragenlijst in te vullen.

Bent u nieuwsgierig naar de resultaten van de CQI-Z? Bekijk het resultaat ‘Patiëntenervaringen’ in ons kwaliteitsvenster:

Patiënten geven OLVG een 8,2

In mei 2017 hebben 27.736 patiënten die tussen oktober 2016 en maart 2017 een bezoek hebben gebracht aan OLVG een vragenlijst over hun ervaringen als  patiënt in ons ziekenhuis  ontvangen.  Inmiddels zijn de resultaten van dit patiënttevredenheidsonderzoek CQ-index (Consumer Quality index) binnen.  

Patiënten geven OLVG (locaties Oost, West en Spuistraat) een rapportcijfer van een 8,2 voor zowel de ziekenhuisopname als voor de poliklinische zorg (schaal van 1 tot 10), dit is voor de kliniek een lichte stijging en voor de polikliniek een lichte daling.

Verbeteren

OLVG onderzoekt op dit moment alle resultaten  van het patiënttevredenheidsonderzoek om waar mogelijk verbeteracties in te zetten.

De CQi-meting wordt één keer in de twee jaar gehouden. De eerstvolgende uitvraag onder patiënten zal in 2019 plaatsvinden.

Meer weten 

Spiegelgesprekken en focusgroepen

Niet alleen op individuele basis wordt de patiënttevredenheid gemeten. Ook in focusgroepen en spiegelbijeenkomsten vragen we onze patiënten naar hun tevredenheid en ervaringen over de zorg die zij van OLVG ontvangen.

 Patiëntenpanel

Door lid te worden van het patiëntenpanel van OLVG kunt u uw mening geven over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van OLVG.