home

OLVG ontvangt roze lintje borstkankerzorg: hoge score persoonlijke begeleiding

Deze week is bekend geworden dat OLVG opnieuw het roze lintje heeft ontvangen van Borstkankervereniging Nederland (BVN). Jaarlijks reikt BVN de lintjes uit, als keurmerk voor goede, patiëntgerichte borstkankerzorg. OLVG heeft een bovengemiddelde score voor persoonlijke begeleiding.

Ziekenhuizen worden jaarlijks door BVN beoordeeld in de Monitor Borstkankerzorg. Zij toetsen op verschillende criteria wat betreft zorgaanbod, ervaring, samenstelling van het behandelteam en ervaringen van patiënten. Ook wordt er gekeken in hoeverre ziekenhuizen patiënten in staat stellen zelf een keuze te maken over hun behandeling. Het roze lintje helpt patiënten bij het kiezen voor goede borstkankerzorg die aansluit op specifieke wensen.

Hoge score op persoonlijke begeleiding 

OLVG scoort met name hoog op persoonlijke begeleiding. Tijdens de behandeling krijgt elke patiënt een vast contactpersoon, de casemanager. De casemanager is een gespecialiseerd verpleegkundige die als persoonlijke gids begeleiding biedt tijdens het intensieve traject van onderzoeken, behandeling en herstel. Niet alleen binnen het ziekenhuis, maar ook voor aanvullende zorg buiten OLVG. Carla de Vries, casemanager mammacare: ‘Dat je je patiënt en haar behoeftes goed leert kennen is heel belangrijk. Zo kun je samen de beste keuzes maken tijdens en na de behandeling. Zowel op medisch als persoonlijk vlak.’

Afbeelding roze lintje 2018

Oncologisch Centrum Amsterdam

OLVG werkt op het gebied van borstkankerzorg nauw samen met het BovenIJ ziekenhuis binnen het oncologisch samenwerkingsverband Oncologisch Centrum Amsterdam. Zo bespreken artsen uit beide ziekenhuizen gezamenlijk de diagnose en het behandelplan van elke patiënt in een multidisciplinair overleg. Jaarlijks worden ongeveer 400 patiënten met borstkanker behandeld binnen Oncologisch Centrum Amsterdam. Door deze intensieve samenwerking kunnen patiënten voor behandeling altijd terecht bij een ziekenhuis bij hen in de buurt.

OLVG werkt binnen de landelijke organisatie Santeon met zes andere ziekenhuizen samen om de borstkankerzorg te verbeteren.

Meer informatie over onze borstkankerzorg.

Betrokken afdelingen

Oncologisch Centrum