home

Verminderde groei van het ongeboren kind : u kunt hiervoor terecht bij Verloskunde

Als uw baby te klein is voor het aantal weken dat u zwanger bent, wordt dit in medische termen intra uteriene groeivertraging (groeivertraging in de baarmoeder) genoemd, afgekort in IUGR. Een baby met een groeivertraging heeft vaak een geschat gewicht van minder dan de 10e percentiel (10% van de Nederlandse baby’s heeft hetzelfde of een lager geschat gewicht dat jouw baby).

De oorzaken van IUGR

De meest voorkomende oorzaak van IUGR is een verminderde werking van de moederkoek. Dit geeft met name in de tweede helft van de zwangerschap een vertraging van de groei.

Dit kan ontstaan door een niet optimale innesteling van de eicel in de baarmoeder, hierdoor is er een verminderde verbinding tussen de placenta en de bloedvaten van de moeder. Daarnaast kan de verminderde placentafunctie leiden tot hogere bloeddruk bij de moeder en tot pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging).

Er zijn ook ziekten bij de moeder die invloed hebben op de groei van de baby zoals diabetes, chronische nierziekten, hart- en  luchtwegaandoeningen en ondervoeding. Ook roken, gebruik van alcohol en drugs kunnen groeivertraging veroorzaken. Bepaalde infectieziekten kunnen in zeldzame gevallen een groeivertraging veroorzaken. Soms ligt een oorzaak van een verminderde groei bij de baby zelf. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een baby met een aangeboren afwijking.

Bij een meerlingzwangerschappen zien we vaker een verminderde groei. In 60% van de gevallen van een groeivertraging vinden we geen duidelijke oorzaak.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Verloskunde. 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Verloskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: