home

Urolift : behandeling van uw prostaat

Bij het ouder worden, groeit de prostaat. De prostaat kan dan de plasbuis dicht duwen. Hierdoor kunt u problemen krijgen bij het plassen. Soms is een behandeling nodig zoals een behandeling met een Urolift. Bij de Urolift-behandeling krijgt u een soort ankertjes in de prostaat via de plasbuis. Hierdoor komt er meer ruimte rond de plasbuis. U kunt dan makkelijker plassen. De behandeling gebeurt via de plasbuis en duurt ongeveer 20 minuten.

Over de prostaat

De prostaat is een klier in de onderbuik. De prostaat ligt onder de blaas. De prostaat voegt vocht toe aan de zaadcellen. De zaadcellen blijven door het vocht leven. De prostaat is vooral van belang voor de vruchtbaarheid.

Als u ouder wordt, kan uw prostaat groter worden. Door de prostaat loopt de plasbuis. Als uw prostaat groter wordt, kan de plasbuis dichtgedrukt worden. U kunt dan klachten krijgen bij het plassen:

 • niet goed kunnen beginnen met plassen
 • slappere straal waarbij persen niet helpt
 • nadruppelen
 • branderig gevoel
 • gevoel dat de blaas na het plassen niet helemaal leeg is
 • vaker in de nacht moeten plassen

Over een Urolift

Als u klachten heeft bij het plassen door een vergrote prostaat, kunt u een behandeling krijgen met een Urolift. Met een Urolift plaats de arts 2 of meer ankertjes in de prostaat zodat er meer ruimte komt rond de plasbuis. Het is niet nodig om weefsel van de prostaat te verwijderen. De behandeling heeft geen gevolgen voor het krijgen van een erectie of een zaadlozing. Een Urolift is een veilige behandeling.

Zo bereidt u zich voor

 • Gebruikt u bloedverdunners of andere medicijnen? Of bent u allergisch voor bepaalde medicijnen of jodium? Geef dit dan aan via MijnOLVG. Doe dit zo snel mogelijk.
  Als u MijnOLVG niet gebruikt, overleg dan met uw arts.
  Stop nooit zomaar met het innemen van uw medicijnen. Bespreek dit altijd met uw arts.

Zo gaat de behandeling met een Urolift

De behandeling gebeurt via de plasbuis. U krijgt een plaatselijke verdoving. 

 • U komt voor de behandeling naar afdeling Urologie B7, locatie Oost.
 • De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.
 • Voor de behandeling krijgt u een verdovende gel in de plasbuis. Een zachte klem op de penis zorgt ervoor dat de gel goed kan inwerken.
 • U krijgt pijnstillers. Ook krijgt u 1 tablet antibiotica om de kans op een ontsteking te verkleinen.  
 • Daarna brengen we u naar de behandelkamer.
 • U ligt op uw rug met uw benen in beensteunen.
 • De arts brengt de Urolift met een camera in uw plasbuis tot aan de prostaat.
 • De arts drukt de prostaatkwabben samen en zet deze vast met ankertjes. Meestal krijgt u 2 tot 4 ankertjes. Hoeveel ankertjes u krijgt hangt af van de grootte van uw prostaat.

Als u na de behandeling niet kunt plassen, krijgt u voor 3 tot 4 dagen een verblijfskatheter voor thuis.
Voor het verwijderen van de verblijfskatheter komt u weer naar het ziekenhuis.

Na de behandeling

 • Na de behandeling kunt u meestal normaal plassen. De verpleegkundige meet met een echoapparaat hoeveel urine er in de blaas achterblijft na het plassen. U mag naar huis als er na het plassen weinig urine achterblijft in uw blaas.
 • Soms komt het plassen niet goed op gang door zwelling in de plasbuis. U krijgt dan een verblijfskatheter. De arts bepaalt hoe lang deze moet blijven zitten.
 • De verpleegkundige controleert of u bloed verliest tijdens het plassen. Als u veel bloed verliest, moet u extra water drinken.
 • U mag naar huis als uw urine helder genoeg is.
 • U krijgt pijnstillers mee voor thuis.

Naar huis

Als u zich goed voelt, mag u na de behandeling meteen naar huis. Zelf autorijden, fietsen of reizen met het openbaar vervoer raden wij af. Vraag of iemand u met de auto naar huis brengt.

U kunt na uw behandeling de volgende klachten hebben:

 • Veel aandrang om te plassen.
 • Moeite om de urine op te houden of soms urineverlies.
  Dit komt doordat de sluitspier moet wennen. Dit is meestal na een paar weken over.
  U krijgt zo nodig incontinentiemateriaal mee naar huis. Als het urineverlies langer duurt, bespreek dit dan tijdens de afspraak.
 • Branderig gevoel na het plassen. Dit is meestal na een paar weken over.
 • Bloed bij de urine. Dit is normaal en kan 1 tot 2 weken duren.
 • Bloedstolseltjes in de urine. Dit is normaal en is meestal na een paar weken over.
  Let er wel op dat dit minder wordt, en u hierdoor geen extra problemen hebt met het plassen.

Adviezen voor thuis

Eten, drinken en medicijnen

 • Drink minstens 2 liter vocht per dag.
 • 6 weken na de behandeling: eet vezelrijk voeding. Hierdoor blijft uw ontlasting zacht. Als dit niet lukt, neem dan contact op met de arts.
 • Gebruik tot 2 weken na uw behandeling uw medicijnen voor het plassen, zoals tamsulosine.

Nabloeding

Doe het na de behandeling rustig aan. Na de behandeling heeft u kans op een nabloeding. Als u bloedverdunners gebruikt heeft u meer kans op een nabloeding.

Tot de eerste week na uw behandeling

U mag geen seks hebben. U mag ook niet klaarkomen. Als na een week de seks pijn doet raden wij aan om nog 2 extra weken te wachten. Het is normaal dat er bloed bij het sperma zit.

De eerste 2 weken na uw behandeling

 • Niet persen tijdens het poepen.
 • Doe geen zwaar werk. Probeer geen dingen te doen waarbij u uw buikspieren moet aanspannen.
 • Niet fietsen, wel autorijden.
 • Niet sporten, wel wandelen.

Zo gaat het verder

U komt ongeveer 6 weken na de behandeling op controle bij de polikliniek. U krijgt u een afspraak mee.

Wanneer moet u ons bellen?

Iedere behandeling heeft risico’s. Bij deze behandeling bestaat een kleine kans op een nabloeding of een infectie.

Bel meteen de afdeling Urologie als u 1 of meer van deze klachten heeft:

 • veel bloed in uw plas met grote bloedstolsels
 • donkerrood urine
 • plotseling niet meer kunnen plassen
 • meer dan 38,5 graden koorts
 • aanhoudende pijn of pijn die erger wordt

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Urologie, locatie Oost, P3
020 510 86 94 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
urologie@olvg.nl 

Verpleegafdeling Urologie, locatie Oost, B7
020 599 27 03 (bij spoed, dag en nacht bereikbaar)

Continentieverpleegkundige
020 599 36 98 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Als de afdeling niet bereikbaar is, belt u met klachten die echt niet kunnen wachten naar de Spoedeisende Hulp via het algemene telefoonnummer van OLVG.

OLVG, locatie Oost
020 599 91 11

OLVG, locatie West
020 510 89 11

Is de situatie levensbedreigend, bel dan 112.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Urologie van OLVG. Laatst gewijzigd: