home

Urinekatheter - gebruik urinekatheter na de bevalling : u kunt hiervoor terecht bij Verloskunde

Na een opname op de afdeling Verloskunde gaan sommige vrouwen met een urinekatheter naar huis. Deze wordt verbonden met een katheterzak. Na het thuis verwijderen van de urinekatheter volgt een controleafspraak op de afdeling Verloskunde.

: op deze pagina snel naar

Enkele adviezen hierbij:

  • De katheterzak moet lager hangen of liggen dan de blaas. Dit voorkomt teruglopen van de urine naar de blaas.
  • Het is belangrijk dat de urine goed in de katheterzak kan lopen. Er mag daarom geen knik in de slang zitten.
  • De katheterzak moet op tijd worden geleegd, met name voor de nacht.

Nacontrole

De verpleegkundige spreekt af wanneer de urinekatheter verwijderd mag worden. Daarna moet u binnen 6 uur ongeveer een liter drinken en binnen deze tijd een keer plassen. Hierna volgt een afspraak voor de nacontrole van de blaasfunctie. Dit duurt ongeveer een half uur.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Verloskunde. 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Verloskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: