home

Tijdelijk een andere bloedverdunner voor uw operatie : als u onder controle bent bij de trombosedienst

Soms is het nodig om voor een operatie tijdelijk te stoppen met het gebruik van bloedverdunners. Dit is meestal zo bij mensen die onder controle zijn bij de trombosedienst. Vaak slikt u de bloedverdunner acenocoumarol of de bloedverdunner fenprocoumon. Als dit voor u geldt, krijgt voor uw operatie tijdelijk een andere bloedverdunner. Deze andere bloedverdunner heet tinzaparine.

Waarom tijdelijk een andere bloedverdunner?

Tijdens een operatie mag bloed niet te dun zijn. Dan is de kans op bloedingen groter. Het is daarom voor de meeste operaties veiliger om te stoppen met de bloedverdunner die u gebruikt. Uw arts bespreekt dit met u.

Soms kunt u niet stoppen met het gebruik van een bloedverdunner. Bijvoorbeeld omdat uw kans op een trombose te groot is.
Uw arts geeft u dan tijdelijk een andere bloedverdunner. Uw arts vertelt ook wanneer u met de tijdelijke bloedverdunner moet beginnen voor de operatie.

In OLVG gebruiken we het medicijn tinzaparine als tijdelijke bloedverdunner.
Tinzaparine werkt minder lang dan de bloedverdunner die u nu gebruikt. Daarom kunt u tinzaparine zonder risico blijven gebruiken voor uw operatie.
Tinzaparine slikt u niet als pil. U geeft uzelf 1 keer per dag een prik met tinzaparine.
Als u uzelf niet kunt prikken, zorgt OLVG dat een medewerker van de thuiszorg bij u langskomt om te prikken.

Zo werkt het gebruik van uw vervangende bloedverdunner

Recept

U krijgt van de afdeling Anesthesiologie een recept mee voor de prikken met tinzaparine. Zorg ervoor dat u de prikken tinzaparine op tijd ophaalt bij de apotheek.
Vertel uw trombosedienst dat u vanwege uw operatie tijdelijk tinzaparine gaat gebruiken.

De overbruggingskaart

Als u uzelf gaat prikken met tinzaparine, krijgt u een overbruggingskaart van de afdeling Anesthesiologie. Bij een telefonische afspraak ontvangt u de overbruggingskaart via de post.

Overbruggingskaart
U gebruikt de overbruggingskaart om op te schrijven wanneer u tijdelijk stopt met uw eigen bloedverdunner en tinzaparine gaat gebruiken. U krijgt hier uitleg over van een medewerker van de afdeling Anesthesiologie.

U kunt de overbruggingskaart voor de bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon hieronder ook zelf downloaden.

overbruggingskaart acenocoumarol

overbruggingskaart fenprocoumon

Als u wordt geprikt door een medewerker van de thuiszorg:
Geef de overbruggingskaart aan de medewerker van de thuiszorg. 

Uitstel operatie of ingreep

Een operatie of ingreep kan soms niet doorgaan. Bijvoorbeeld als een andere patiënt spoedeisende hulp nodig heeft. Om medische redenen krijgt deze patiënt altijd voorrang. U krijgt zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

De operatieplanner belt u om de nieuwe datum van uw operatie door te geven.
Als de operatieplanner belt, geef dan door dat u tijdelijk een andere bloedverdunner gaat gebruiken.
De operatieplanner stuurt u een nieuwe brief of e-mail met daarop de nieuwe datum van uw operatie. Vul uw nieuwe datum van uw operatie in op uw overbruggingskaart.

Uw eigen bloedverdunner weer slikken

Na de operatie bespreekt uw arts met u wanneer u uw eigen bloedverdunners weer mag slikken. U blijft de prikken tinzaparine gebruiken tot uw bloedwaarde weer goed is. Op uw overbrugginskaart is te zien welke bloedverdunner u per dag slikt.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Anesthesiologie, locatie Oost, P4
020  510 81 07 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
polikliniekanesthesiologie-oost@olvg.nl

Polikliniek Anesthesiologie, locatie West, route 5
020  510 81 07 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
polikliniekanesthesiologie-west@olvg.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Anesthesiologie van OLVG. Laatst gewijzigd: