home

SPIROZ en DCO : spirometrie en diffusietest zonder medicatie

Als u snel moe of benauwd bent, kunt u onderzoeken naar de functie van uw longen krijgen. Met een spirometrie onderzoek meet uw zorgverlener hoeveel lucht u kunt inademen en uitademen en hoe snel u dit kunt doen. Met een diffusietest meet uw zorgverlener hoe goed uw longen zuurstof aan uw bloed geven.

Zo bereidt u zich voor

Het is belangrijk dat u ontspannen aan de onderzoeken begint. Zorg daarom dat u op tijd komt.
Voor deze onderzoeken mag u gewoon eten en drinken.
Als u medicijnen gebruikt, mag u deze ook gewoon blijven gebruiken voor deze onderzoeken.

Over spirometrie

Mensen met benauwdheid of moeite met ademen krijgen soms een spirometrie onderzoek. Met een spirometer onderzoekt uw zorgverlener hoeveel lucht u maximaal kunt inademen en uitademen. Ook onderzoekt uw zorgverlener hoe snel u diep kunt inademen en uitademen.

Zo gaat de spirometrie

 • Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.
 • U krijgt een mondstuk in uw mond. Dit mondstuk zit vast aan een spirometer. Dit is een apparaat dat uw ademhaling meet.
 • Om te zorgen dat u alleen door uw mond ademt, krijgt u een klemmetje op uw neus.
 • Uw zorgverlener geeft u nu een aantal oefeningen voor uw adem. U moet bijvoorbeeld zo diep mogelijk inademen of zo snel mogelijk uitblazen.
 • De spirometer meet hoeveel lucht u kunt inademen en uitblazen en hoe snel u dit kunt.

Over de diffusietest

Met dit onderzoek meet uw zorgverlener hoe goed uw longen zuurstof aan uw bloed geven. U ademt hiervoor een speciale lucht in via een mondstuk. Deze lucht is niet gevaarlijk.

Zo gaat de diffusietest

 • Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.
 • U krijgt een mondstuk in uw mond. Om te zorgen dat u alleen door uw mond ademt, krijgt u een klemmetje op uw neus.
 • Via het mondstuk ademt u zo ver mogelijk uit en daarna ademt u zo diep mogelijk in. U ademt dan een speciale lucht in.
 • U houdt 10 seconden uw adem in.
 • U ademt langzaam weer uit totdat uw zorgverlener zegt dat u mag stoppen.
 • Het diep inademen en langzaam uitademen herhaalt u een paar keer. Na iedere keer heeft u een paar minuten rust.
 • Een computer meet de lucht die u uitademt. De computer vergelijkt de lucht die u in heeft geademd en die u uitademt. Zo kan de computer berekenen hoe snel zuurstof in uw bloed komt.
 • Na het onderzoek kunt u meteen naar huis.

Uitslag

Uw arts bekijkt de uitslag van de onderzoeken. U heeft voor de onderzoeken met uw arts besproken wanneer u de uitslag krijgt.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de afdeling via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost, P2
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie West, route 4
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Longgeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: