home

SPIROM : spirometrie met medicatie

Als u moeite heeft met ademen, krijgt u soms een spirometrie onderzoek. Met dit onderzoek meet uw zorgverlener hoe goed uw longen reageren op medicatie. Gebruikt u zelf medicatie? Bespreek dit voor het onderzoek met uw zorgverlener.

Over spirometrie met medicatie

Mensen die benauwd zijn of moeilijk kunnen ademen, krijgen soms een onderzoek spirometrie. Met een spirometer onderzoekt uw zorgverlener hoeveelheid lucht u maximaal kunt inademen en uitademen. Ook onderzoekt uw zorgverlener hoe snel u diep kunt inademen en uitademen.
Bij een onderzoek spirometrie met medicatie meet uw arts of medicatie u helpt bij het ademen. Uw zorgverlener meet of u meer lucht kunt inademen en uitademen nadat u medicatie voor uw longen heeft gekregen.

Zo bereidt u zich voor

Het is belangrijk dat u ontspannen aan de onderzoeken begint. Zorg daarom dat u op tijd komt.
Voor deze onderzoeken mag u gewoon eten en drinken.
Gebruikt u medicijnen? Bespreek dit dan altijd met uw arts. Medicijnen voor uw longen kunnen de uitslag van het onderzoek veranderen. Soms is het nodig dat u tijdelijk stopt met uw medicijnen. Stop nooit zomaar met het innemen van uw medicijnen. Bespreek dit altijd met uw arts.

Stoppen met medicijnen

Met sommige medicijnen moet u tijdelijk stoppen voor het onderzoek.

168 uur

Deze medicijnen mag u 168 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken. Dit is precies 1 week:

 • Umeclidinium / Vilanterol (Anoro)
 • Glycopyrronium / Formoterol (Bevespi Aerosphere)
 • Umeclidinium (Incruse Ellipta)
 • Glycopyrronium (Seebri)
 • Tiotropium (Spiriva,Tiotrum Zonda)
 • Tiotropium / Olodaterol (Spiolto)
 • Fluticason Vilanterol / Umeclidinium (Trelegy Ellipta)
 • Beclometasondipropionaat / Formoterolfumaraatdihydraat / Glycopyrronium (Trimbow)
 • Budesonide/ Glycopyrronium formoterolfumaraatdihydraat (Trixeo Aerosphere)
 • Indacaterol/Glycopyrronium (Ultibro, Xoterna)

48 uur

Deze medicijnen mag u 48 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken:

 • Fluticasonfuroaat / Vilanterol (Relvar Ellipta)
 • Indacaterol (Onbrez)
 • Olodaterol (Striverdi)
 • Roflumilast (Daxas)
 • Theofylline (Theolair Retard, Unilair)

36 uur

Deze medicijnen mag u 36 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken:

 • Aclidinium + Formoterol (Duaklir Genuair)
 • Acrivastine (Semprex)
 • Formoterol + Fluticason (Flutiform)
 • Formoterol (Atimos, Oxis)
 • Formoterol (Foradil)
 • Formoterol + Beclomethason (Foster)
 • Formoterol +Budesonide (Bufoler Easyhaler, DuoResp Spiromax, Symbicort)
 • Montelukast (Singulair)
 • Salmeterol (Serevent)
 • Salmeterol + Budesonide (Busalair)
 • Salmeterol + Fluticason (Aerivo, AirFluSal Forspiro, Elpenhaler, Seretide)

12 uur

Deze medicijnen mag u 12 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken:

 • Fenoterol + Ipratropium (Berodual)
 • Ipratropium (Atrovent)
 • Salbutamol + Ipratropium (Combivent)

6 uur

Deze medicijnen mag u 6 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken:

 • Salbutamol (Airomir, Ventolin)
 • Terbutaline (Bricanyl)

Zo gaat de spirometrie met medicatie

 • Het onderzoek duurt ongeveer 40 minuten.
 • U krijgt een mondstuk in uw mond. Dit mondstuk zit vast aan een spirometer. Dit is een apparaat dat uw ademhaling meet.
 • Om te zorgen dat u alleen door uw mond ademt, krijgt u een klemmetje op uw neus.
 • Uw zorgverlener geeft u nu een aantal oefeningen voor uw adem. U moet bijvoorbeeld zo diep mogelijk inademen of zo snel mogelijk uitblazen.
 • De spirometer meet hoeveel lucht u kunt inademen en uitblazen en hoe snel u dit kunt.
 • Na dit onderzoek geeft uw zorgverlener u een medicijn. Dit medicijn ademt u in.
 • U wacht 15 minuten tot het medicijn werkt.
 • U doet nu nog een keer dezelfde test met de spirometer.
 • Uw zorgverlener meet of er verschil is in uw ademhaling voor en na het inademen van de medicatie.
 • Na het onderzoek mag u meteen naar huis.

Uitslag

Uw arts bekijkt de uitslag van uw spirometrie onderzoek. U heeft voor het onderzoek met uw arts besproken wanneer u de uitslag krijgt.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de afdeling via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost, P2
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie West, route 4
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Longgeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: