home

Residu SPIROZ : spirometrie zonder medicatie en body-plethysmografie

Als u snel moe bent, kunt u onderzoeken krijgen naar de functie van uw longen. Met een spirometrie onderzoek meet uw zorgverlener hoeveel lucht u kunt inademen en uitademen en hoe snel u dit kunt doen. Met een body-plethysmografie meet uw zorgverlener hoeveel moeite het u kost om te ademen. Een body-plethysmografie heet ook wel bodybox-onderzoek.

Over spirometrie

Mensen met benauwdheid of moeite met ademen krijgen soms een spirometrie onderzoek. Met een spirometer onderzoekt uw zorgverlener hoeveelheid lucht u maximaal kunt inademen en uitademen. Ook onderzoekt uw zorgverlener hoe snel u diep kunt inademen en uitademen.

Zo bereidt u zich voor

Het is belangrijk dat u ontspannen aan deze onderzoeken begint. Zorg daarom dat u op tijd komt.
Voor een deze onderzoeken mag u gewoon eten en drinken.
Als u medicijnen gebruikt, mag u deze ook gewoon blijven gebruiken voor deze onderzoeken.

Zo gaat de spirometrie

 • Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.
 • U krijgt een mondstuk in uw mond. Dit mondstuk zit vast aan een spirometer. Dit is een apparaat dat uw ademhaling meet.
 • Om te zorgen dat u alleen door uw mond ademt, krijgt u een klemmetje op uw neus.
 • Uw zorgverlener geeft u nu een aantal oefeningen voor uw adem. U moet bijvoorbeeld zo diep mogelijk inademen of zo snel mogelijk uitblazen.
 • De spirometer meet hoeveel lucht u kunt inademen en uitblazen en hoe snel u dit kunt.

Over de body-plethysmografie

Met deze test onderzoekt uw zorgverlener hoeveel moeite het u kost om te ademen. Uw zorgverlener meet hoeveel lucht er in uw longen zit en hoeveel lucht er in uw longen blijft zitten als u zo goed mogelijk uitademt.

Zo gaat de body-plethysmografie

 • Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
 • U krijgt een mondstuk in uw mond. Om te zorgen dat u alleen door uw mond ademt, krijgt u een klemmetje op uw neus.
 • Tijdens dit onderzoek zit u in een soort doorzichtige telefooncel. Dit heet een bodybox. Het is een afgesloten ruimte, maar u kunt de deur altijd zelf opendoen. U hoort uw zorgverlener via een luidspreker.
 • Eerst ademt u een tijdje normaal.
 • Een aantal keer gaat er voor een paar seconden een klepje dicht in het mondstuk. Uw zorgverlener vertelt u wanneer dit gebeurt. Als het klepje dicht is, probeert u zo normaal mogelijk te ademen.
 • Hierna ademt u zo veel mogelijk uit en daarna ademt u zo diep mogelijk weer in.
 • Deze test doet u een aantal keer achter elkaar.
 • Na het onderzoek mag u meteen naar huis.

Uitslag

Uw arts bekijkt de uitslag van uw onderzoeken. U heeft voor de onderzoeken met uw arts besproken wanneer u de uitslag krijgt.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de afdeling via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost, P2
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie West, route 4
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Longgeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: