home

Residu SPIROM : spirometrie en body-plethysmografie met medicatie

Het Residu SPIROM onderzoek bestaat uit twee delen. Dit zijn spirometrie en body-plethysmografie. Body-plethysmografie heet ook wel bodybox-onderzoek. Met deze onderzoeken meet uw zorgverlener hoeveel lucht u kunt inademen en uitademen en hoeveel lucht er in totaal in uw longen past. Ook meet uw zorgverlener of medicatie u helpt met ademen. Gebruikt u medicijnen? Bespreekt u dit voor het onderzoek met uw zorgverlener.

Over de residu SPIROM

Het residu SPIROM onderzoek is een onderzoek naar de functie van uw longen. Het onderzoek bestaat uit 2 onderdelen. Dit zijn spirometrie en body-plethysmografie met en zonder medicatie.
Eerst krijgt u een spirometrie onderzoek en meteen daarna een body-plethysmografie. Na de 2 onderzoeken krijgt u van uw zorgverlener een medicijn. Dit medicijn ademt u in.
U wacht 15 minuten tot het medicijn werkt. Daarna krijgt u nog een keer het spirometrie onderzoek en de body-plethysmografie.
Uw zorgverlener meet of er een verschil is in uw ademhaling voor en na het inademen van het medicijn.
De onderzoeken duren in totaal ongeveer 1 uur.

Zo bereidt u zich voor

Het is belangrijk dat u ontspannen aan de onderzoeken begint. Zorg daarom dat u op tijd komt.
Voor deze onderzoeken mag u gewoon eten en drinken.
Gebruikt u medicijnen? Bespreek dit dan altijd met uw arts. Medicijnen voor uw longen kunnen de uitslag van het onderzoek veranderen. Soms is het nodig dat u tijdelijk stopt met uw medicijnen. Stop nooit zomaar met het innemen van uw medicijnen. Bespreek dit altijd met uw arts.

Stoppen met medicijnen

Met de volgende medicijnen moet u tijdelijk stoppen voor het onderzoek.

168 uur

Deze medicijnen mag u 168 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken. Dit is precies 1 week:

 • Umeclidinium / Vilanterol (Anoro)
 • Glycopyrronium / Formoterol (Bevespi Aerosphere)
 • Umeclidinium (Incruse Ellipta)
 • Glycopyrronium (Seebri)
 • Tiotropium (Spiriva,Tiotrum Zonda)
 • Tiotropium / Olodaterol (Spiolto)
 • Fluticason Vilanterol / Umeclidinium (Trelegy Ellipta)
 • Beclometasondipropionaat / Formoterolfumaraatdihydraat / Glycopyrronium (Trimbow)
 • Budesonide/ Glycopyrronium formoterolfumaraatdihydraat (Trixeo Aerosphere)
 • Indacaterol/Glycopyrronium (Ultibro, Xoterna)

48 uur

Deze medicijnen mag u 48 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken:

 • Fluticasonfuroaat / Vilanterol (Relvar Ellipta)
 • Indacaterol (Onbrez)
 • Olodaterol (Striverdi)
 • Roflumilast (Daxas)
 • Theofylline (Theolair Retard, Unilair)

36 uur

Deze medicijnen mag u 36 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken:

 • Aclidinium + Formoterol (Duaklir Genuair)
 • Acrivastine (Semprex)
 • Formoterol + Fluticason (Flutiform)
 • Formoterol (Atimos, Oxis)
 • Formoterol (Foradil)
 • Formoterol + Beclomethason (Foster)
 • Formoterol +Budesonide (Bufoler Easyhaler, DuoResp Spiromax, Symbicort)
 • Montelukast (Singulair)
 • Salmeterol (Serevent)
 • Salmeterol + Budesonide (Busalair)
 • Salmeterol + Fluticason (Aerivo, AirFluSal Forspiro, Elpenhaler, Seretide)

12 uur

Deze medicijnen mag u 12 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken:

 • Fenoterol + Ipratropium (Berodual)
 • Ipratropium (Atrovent)
 • Salbutamol + Ipratropium (Combivent)

6 uur

Deze medicijnen mag u 6 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken:

 • Salbutamol (Airomir, Ventonil)
 • Terbutaline (Bricanyl)

Over spirometrie

Mensen die benauwd zijn of moeilijk kunnen ademen, krijgen soms een onderzoek spirometrie. Met een spirometer onderzoekt uw zorgverlener hoeveelheid lucht u maximaal kunt inademen en uitademen. Ook onderzoekt uw zorgverlener hoe snel u diep kunt inademen en uitademen.
Bij een onderzoek spirometrie met medicatie meet uw zorgverlener of medicatie u helpt bij het ademen. Uw zorgverlener meet of u meer lucht kunt inademen en uitademen nadat u medicatie voor uw longen heeft gekregen.

Zo gaat spirometrie

 • U krijgt een mondstuk in uw mond. Dit mondstuk zit vast aan een spirometer. Dit is een apparaat dat uw ademhaling meet.
 • Om te zorgen dat u alleen door uw mond ademt, krijgt u een klemmetje op uw neus.
 • Uw zorgverlener geeft u nu een aantal oefeningen voor uw adem. U moet bijvoorbeeld zo diep mogelijk inademen of zo snel mogelijk uitblazen.
 • De spirometer meet hoeveel lucht u kunt inademen en uitblazen en hoe snel u dit kunt.

Over de body-plethysmografie

Met dit onderzoek onderzoekt uw zorgverlener hoe makkelijk u kunt ademen. Uw zorgverlener meet hoeveel lucht er in uw longen zit en hoeveel lucht er in uw longen blijft zitten als u zo goed mogelijk uitademt. Meestal test uw zorgverlener ook welke invloed medicatie bij u heeft. U doet het onderzoek dan een keer zonder medicatie en daarna doet u het onderzoek nog een keer nadat u medicatie heeft gekregen van uw zorgverlener.

Zo gaat de body-plethysmografie

 • U krijgt een mondstuk in uw mond. Om te zorgen dat u alleen door uw mond ademt, krijgt u een klemmetje op uw neus.
 • Tijdens dit onderzoek zit u in een soort doorzichtige telefooncel. Dit heet een bodybox. Het is een afgesloten ruimte, maar u kunt de deur altijd zelf opendoen. U hoort uw zorgverlener via een luidspreker.
 • Eerst ademt u een tijdje normaal.
 • Een aantal keer gaat er een paar seconden een klepje dicht in het mondstuk. Uw zorgverlener vertelt u wanneer dit gebeurt. Als het klepje dicht is, probeert u zo normaal mogelijk te ademen.
 • Hierna ademt u zo veel mogelijk uit en daarna ademt u zo diep mogelijk weer in.
 • Deze oefening doet u een aantal keer achter elkaar.

Uitslag

Uw arts bekijkt de uitslag van uw onderzoeken. U heeft voor de onderzoeken met uw arts besproken wanneer u de uitslag krijgt.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de afdeling via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost, P2
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie West, route 4
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Longgeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: