Prenatale screening en counseling : u kunt hiervoor terecht bij Verloskunde

Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste baby’s gezond geboren. Als zwangere vrouw heeft u in Nederland de mogelijkheid om tijdens de zwangerschap uw kind te laten onderzoeken. Dit heet prenatale screening.

Prenatale screening kan u geruststellen over de gezondheid van uw kind. Het kan u ook ongerust maken, en u voor moeilijke keuzes stellen. U bepaalt zelf of u de onderzoeken wilt en of u bij een ongunstige uitslag nog vervolgonderzoek wilt laten doen. U kunt op elk moment stoppen met het onderzoek.

Welke onderzoeken zijn er?   

Wanneer kom ik in aanmerking voor prenataal onderzoek?

Iedere zwangere vrouw komt - als zij dat wil - in aanmerking voor prenatale screening. Met uitzondering van het GUO type-1 onderzoek. U kunt dit altijd met uw arts bespreken.

Wilt u zich alvast voorbereiden op dit gesprek? Lees dan de informatie op de sitevoor onderzoek naar uw ongeboren kind. Hier vindt u onder meer een keuzehulp bewust kiezen en tips over hoe met uw partner of anderen bespreekt of u deze onderzoeken wilt. Verder kunt u er verhalen lezen van vrouwen die ook moesten kiezen of zij dit onderzoek wilden laten doen.

Counselingsgesprek

Om de mogelijkheden van onderzoek te bespreken krijgt u een uitgebreid gesprek met uw gynaecoloog of verloskundige. Dit noemen we een counselingsgesprek. Hiervoor wordt een aparte afspraak gemaakt na ca. 10 weken zwangerschap.

Vergoeding van prenataal onderzoek

Prenatale screening valt onder de verzekering en gaat niet ten koste van uw eigen risico. Behalve de NIPT, die moet u zelf betalen en kost 175 euro.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de polikliniek Verloskunde. 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Verloskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: