home

Prenatale screening en counseling : u kunt hiervoor terecht bij Verloskunde

U bent zwanger. U kunt laten onderzoeken of het kind in uw buik een aandoening heeft. Of een lichamelijke afwijking. We noemen dit prenatale screening.

Prenatale screening kan u geruststellen over de gezondheid van uw kind. Het kan u ook ongerust maken, en u voor moeilijke keuzes stellen. U bepaalt zelf of u de onderzoeken wilt en of u bij een ongunstige uitslag nog vervolgonderzoek wilt laten doen. U kunt op elk moment stoppen met het onderzoek.

Welke onderzoeken zijn er?

Er zijn 2 soorten onderzoek:

  1. Onderzoek naar downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom: de NIPT (niet-invasieve prenatale test ).
  2. Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen: de 13-weken echo en de 20-weken echo          

Wanneer kom ik in aanmerking voor prenataal onderzoek?

Iedere zwangere vrouw komt - als zij dat wil - in aanmerking voor prenatale screening. U beslist zelf of u deze onderzoeken wilt laten doen.

Wilt u zich alvast voorbereiden op dit gesprek? Lees dan de informatie op de site voor onderzoek naar uw ongeboren kind. Hier vindt u onder meer een keuzehulp bewust kiezen en tips over hoe met uw partner of anderen bespreekt of u deze onderzoeken wilt. Verder kunt u er verhalen lezen van vrouwen die ook moesten kiezen of zij dit onderzoek wilden laten doen.

Counselingsgesprek

Als u meer wilt weten over prenatale screening, dan kunt u dit bij uw eerste bezoek aangeven. U krijgt dan  van uw gynaecoloog of verloskundige uitgebreide informatie over de onderzoeken. Dit noemen we een counselingsgesprek. Hiervoor wordt een aparte afspraak gemaakt na ca. 10 weken zwangerschap.

Vergoeding van prenataal onderzoek

Prenatale screening valt onder de verzekering en gaat niet ten koste van uw eigen risico. 

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de polikliniek Verloskunde. 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Verloskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: