home

Niersteen verwijderen via operatie : PNL-operatie of percutane nefrolithotripsie

Een niersteen is soms te groot om uit te plassen. Het verwijderen van de niersteen kan met een operatie. Via een buisje in de nier wordt de steen dan vergruisd en verwijderd. De niersteen breekt in kleine stukken door geluidsgolven of een laser. Dit heet vergruizen. De operatie is onder narcose. U blijft ongeveer 2-3 dagen in het ziekenhuis.

PNL-operatie

De operatie om een niersteen te verwijderen heet een PNL-operatie. Deze operatie gebeurt via een kleine snee in uw zij. De uroloog brengt via deze snee een nefroscoop in uw nier. Een nefroscoop is een holle kijkbuis. Via de buis kan de steen vergruisd en verwijderd worden.
PNL is de afkorting van percutane nefrolithotripsie). Percutaan betekent door de huid heen. Nefrolithotripsie betekent niersteenvergruizing. 

Zo bereidt u zich voor

 • U vult een vragenlijst in via patiëntenportaal MijnOLVG als voorbereiding op uw behandeling of onderzoek. Daarna hoort u welke soort verdoving u krijgt.
  Meestal hoort u dit online via MijnOLVG. Heel soms is een telefonische afspraak of een bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie nodig. Een medewerker van de afdeling Anesthesiologie neemt dan contact met u op.
  Kijk voor meer informatie op de webpagina: Verdoving bij een onderzoek of operatie.
 • Gebruikt u bloedverdunners of andere medicijnen? Of bent u bent u allergisch voor bepaalde medicijnen of jodium? Geef dit dan aan via MijnOLVG. Doe dit zo snel mogelijk.
  Als u MijnOLVG niet gebruikt, overleg dan met uw arts.
  Stop nooit zomaar met het innemen van uw medicijnen. Bespreek dit altijd met uw arts.
 • Voor uw eigen veiligheid moet u voor uw behandeling of onderzoek nuchter zijn.
  U krijgt hiervoor instructies van een medewerker van de afdeling Anesthesiologie.
  Voor meer informatie kunt u ook alvast kijken op de webpagina Verdoving bij een onderzoek of operatie. 

Zo gaat de operatie

Voor de operatie

 • Via een infuus in uw arm krijgt u eerst antibiotica. Daarna krijgt u een algehele verdoving.

De operatie

 • Als u verdoofd bent, plaatst de arts een katheter in de urineleider. Dit is een dun slangetje om de contrastvloeistof in de nier te spuiten. Deze vloeistof laat de plek van de nier en de steen zien via röntgenstralen. Op die plek maakt de uroloog een klein sneetje en brengt de nefroscoop in.
 • Het vergruizen van de niersteen gebeurt met de nefroscoop. Het fijne gruis wordt uitgezogen en de wat grotere stukken gruis worden met een tangetje verwijderd.
  Bij hele grote stenen kan het nodig zijn om de nefroscoop op verschillende plaatsen in te brengen. Het is dan nodig om 2 of 3 sneetjes te maken.
 • De arts vergruist de niersteen door de nefroscoop met een trilsonde of een laser. Het fijne gruis zuigen we uit om af te voeren. Met een tangetje worden de wat grotere stukken niersteen verwijderd.

Na de operatie

 • Na de operatie krijgt u een afvoerslangetje in uw nier. Dit heet een nefrodrain. Het einde van de nefrodrain steekt via de rug naar buiten. De nefrodrain voert bloed en de urine af.
 • Daarnaast heeft u een katheter in de urineleider en in de blaas. Deze zijn nodig voor de afvoer van steengruis en eventuele bloedstolsels. Deze katheters blijven na de operatie nog 1 of 2 dagen zitten.
 • Na de operatie gaat u enige tijd naar de uitslaapkamer. Daar controleren we onder andere uw hartritme, uw bloeddruk en uw ademhaling. U gaat terug naar de verpleegafdeling als u wakker bent en alles goed gaat.
 • U heeft een infuus, een katheter in uw blaas, een katheter in uw urineleider en een nefrodrain. Meestal worden deze in de eerste 2 dagen na de operatie verwijderd.
 • Er kan bloed in uw urine zitten door een bloeding in de urineleider en de blaas. Het kan nodig zijn om uw blaas te spoelen.
 • De uroloog bespreekt het resultaat van de operatie met u. Soms is er meer onderzoek of behandeling nodig. Als dat zo is, dan hoort u dat tijdens dit gesprek.
 • Meestal mag u na 2 tot 3 nachten in het ziekenhuis weer naar huis.

dubbel J-katheter

katheter man

katheter vrouw

Opleiden zorgverleners in OLVG

OLVG biedt kansen aan de zorgverleners van de toekomst. Nieuwe zorgverleners zijn hard nodig.
Arts-assistenten, zorgverleners en zorgverleners in opleiding kijken mee en doen zelf onderzoeken en behandelingen.  Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van een zorgverlener met ervaring.
Zo kan OLVG patiënten ook in de toekomst de juiste zorg blijven bieden.

Uitstel van uw operatie of behandeling

Heel soms gebeurt het dat uw operatie of uw behandeling niet kan doorgaan.
Bijvoorbeeld door een onverwachte situatie. Of als een andere patiënt spoedeisende hulp nodig heeft. U krijgt dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

Adviezen voor thuis

Er kan nog wat bloed in uw urine zitten. Dit komt door de behandeling. Het gaat vanzelf over.

 • Drink voortaan altijd 1,5 tot 2 tot liter per dag en plas regelmatig.

Wanneer moet u ons bellen?

Iedere operatie heeft risico’s. Bel direct met afdeling Urologie als u 1 of meer van deze klachten heeft:

 • meer dan 38,5 graden koorts
 • veel bloed plassen
 • niet meer kunnen plassen

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Urologie, locatie Oost, P3
020 510 86 94 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
urologie@olvg.nl 

Polikliniek Urologie, locatie West, route 16
020 510 86 94 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
urologie@olvg.nl 

Verpleegafdeling Urologie, locatie Oost, B7
020 599 27 03 (bij spoed, dag en nacht bereikbaar)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Urologie van OLVG. Laatst gewijzigd: