home

Nier en urineleider verwijderen : laparoscopische nefro-ureterectomie

Bij een laparoscopische nefro-ureterectomie verwijderen we uw nier en urineleider tot aan de blaas. Dit gebeurt meestal via een kijkoperatie. Voor deze operatie verblijft u 3 tot 5 dagen in het ziekenhuis.

Zo bereidt u zich voor

 • U vult een vragenlijst in via patiëntenportaal MijnOLVG als voorbereiding op uw behandeling of onderzoek. Daarna hoort u welke soort verdoving u krijgt.
  Meestal hoort u dit online via MijnOLVG. Heel soms is een telefonische afspraak of een bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie nodig. Een medewerker van de afdeling Anesthesiologie neemt dan contact met u op.
  Kijk voor meer informatie op de webpagina: Verdoving bij een onderzoek of operatie.
 • Gebruikt u bloedverdunners of andere medicijnen? Of bent u bent u allergisch voor bepaalde medicijnen of jodium? Geef dit dan aan via MijnOLVG. Doe dit zo snel mogelijk.
  Als u MijnOLVG niet gebruikt, overleg dan met uw arts.
  Stop nooit zomaar met het innemen van uw medicijnen. Bespreek dit altijd met uw arts.
 • Voor uw eigen veiligheid moet u voor uw behandeling of onderzoek nuchter zijn.
  U krijgt hiervoor instructies van een medewerker van de afdeling Anesthesiologie.
  Voor meer informatie kunt u ook alvast kijken op de webpagina Verdoving bij een onderzoek of operatie. 

Zo gaat de operatie

 • De operatie duurt ongeveer 4 uur.
 • De operatie gebeurt via een kijkoperatie, met een operatierobot. Bij een kijkoperatie brengt de arts een laparoscoop in via 1 sneetje in de buik. Een laparoscoop is een buisje met een camera aan het uiteinde.
 • Daarna blaast de arts gas in uw buik. Door het gas in uw buik kan de arts goed in uw buik kijken en is er meer ruimte om te opereren. Het gas is niet gevaarlijk.
 • Via een kleine snee in uw buik kan de arts met een camera in uw buik kijken.
 • Daarna blaast de arts een beetje gas in uw buik. Door het gas in uw buik kan de arts goed in uw buik kijken en is er meer ruimte om te opereren. Het gas is niet gevaarlijk.
 • Via 3 tot 5 andere sneetjes in uw buik maakt de arts uw nier en urineleider los. De arts maakt 1 snee 8 tot 10 centimeter groter en verwijdert de nier en urineleider.
 • Via de plasbuis wordt er een tijdelijke blaaskatheter geplaatst. Een blaaskatheter is een hol, soepel buisje. De blaaskatheter voert de urine uit de blaas af naar een opvangzak.
 • Soms krijgt u een wonddrain. Dit is een dunne slang waardoor het vocht uit de wond goed weg kan.

Opleiden zorgverleners in OLVG

OLVG biedt kansen aan de zorgverleners van de toekomst. Nieuwe zorgverleners zijn hard nodig.
Arts-assistenten, zorgverleners en zorgverleners in opleiding kijken mee en doen zelf onderzoeken en behandelingen.  Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van een zorgverlener met ervaring.
Zo kan OLVG patiënten ook in de toekomst de juiste zorg blijven bieden.

Uitstel van uw operatie of behandeling

Heel soms gebeurt het dat uw operatie of uw behandeling niet kan doorgaan.
Bijvoorbeeld door een onverwachte situatie. Of als een andere patiënt spoedeisende hulp nodig heeft. U krijgt dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

Na de operatie

 • Direct na de operatie mag u gewoon weer eten en drinken.
 • Na de operatie heeft u nog een infuus, een blaaskatheter en soms een wonddrain.
 • Zodra er geen vocht meer uit de wond komt, kan de wonddrain worden verwijderd. Dit is meestal na 1 tot 3 dagen.
 • De blaaskatheter blijft 3 tot 7 dagen zitten. U hoort van uw arts wanneer uw blaaskatheter kan worden verwijderd. Meestal maken we daarvoor eerst een foto van de blaas.
 • We verwijderen het infuus na een paar dagen. Dit is afhankelijk van uw herstel.
 • U kunt een paar dagen last hebben van pijn in uw schouders. Dit komt door het gas dat tijdens de operatie in de buik is geblazen. De pijn in uw schouders verdwijnt vanzelf.

Naar huis

U blijft meestal 3 tot 5 dagen in het ziekenhuis. U hoort van uw arts wanneer u weer naar huis mag. U mag nog niet zelf autorijden, fietsen of reizen met het openbaar vervoer. Vraag of iemand u met de auto naar huis brengt.

Adviezen voor thuis

Doe het de eerste tijd rustig aan. Vraag eventueel een naaste om u te helpen.

 • Drink 1,5 tot 2 liter per dag.
 • U mag gewoon onder de douche, maar 7 dagen niet in bad. De hechtingen lossen meestal vanzelf op. De wond heeft geen speciale verzorging nodig.
 • U mag de eerste 6 weken na de operatie niet fietsen, sporten of zwaar tillen.

Uitslag

Na de operatie onderzoeken we uw nier en urineleider. Dit onderzoek duurt 5 tot 7 werkdagen. Uw arts bespreekt de uitslag van dit onderzoek met u op de eerstvolgende polikliniekafspraak. Dan bespreekt uw arts ook met u of er meer onderzoek of verdere behandeling nodig is.

Zo gaat het verder

Uw nier en urineleider zijn verwijderd, maar er is een kans dat de kanker terugkomt in de blaas. Om deze kans te verkleinen krijgt u vaak een spoeling van de blaas. Dit is meestal binnen 2 weken na de operatie.
U krijgt na de operatie regelmatig een CT-scan en kijkonderzoek van de blaas.

Wanneer moet u ons bellen?

Iedere operatie heeft risico’s. Bij deze operatie bestaat een kleine kans op een nabloeding of een ontsteking. Ook is er een kleine kans op een littekenbreuk.
Bel de afdeling Urologie als u 1 of meer van deze klachten heeft:

 • meer dan 38,5 graden koorts
 • steeds ergere buikpijn
 • erg rode wond of een wond waar pus uit komt

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Urologie, locatie Oost, P3
020 510 86 94 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
urologie@olvg.nl 

Polikliniek Urologie, locatie West, route 16
020 510 86 94 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
urologie@olvg.nl 

Verpleegafdeling Urologie, locatie Oost, B7
020 599 27 03 (bij spoed, dag en nacht bereikbaar)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Urologie van OLVG. Laatst gewijzigd: