home

Lymfeoedeem in het been : u kunt hiervoor terecht bij Chirurgie

Naast bloedvaten kent het lichaam ook lymfevaten. Via de lymfevaten wordt lymfevocht (eiwitrijk weefselvocht) teruggevoerd naar het bloedvaatstelsel. Een abnormale ophoping van lymfevocht wordt lymfoedeem genoemd.

Er zijn diverse mogelijkheden om lymfoe­deem in het been te behandelen. U start vaak met een elastische kous, ook wel compressietherapie genoemd. Vaak vindt deze behandeling plaats in combinatie met pressotherapie, lymfmas­sage (ML-therapie), oefentherapie, fysio­therapie of podotherapie.

Hoe ontstaat het?

Lymfoedeem kan ontstaan door een verstoord evenwicht tussen productie en afvoer van lymfevocht. De verstoring kan diverse oorzaken hebben. Soms is lymfoedeem aangeboren. Men spreekt dan van primair lymfoedeem. Men spreekt van secundair lymfoedeem als het ontstaat als gevolg van een beschadi­ging van de lymfevaten. Dat kan bijvoor­beeld gebeuren bij een operatie wegens kanker, waarbij de lymfeklieren uit de lies of buik verwijderd moeten worden.

Klachten

Een karakte­ristieke zwelling van de tenen vormt vaak een eerste verdenking op lymfoedeem. Aan de benen kan de zwelling langzaam ontstaan. Aanvankelijk is de zwelling vaak alleen ‘s avonds aanwezig of na forse inspanning.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dat contact op met de afdeling Chirurgie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Chirurgie van OLVG. Laatst gewijzigd: