home

Liesbreukoperatie : u kunt hiervoor terecht bij Chirurgie

Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies in de liesstreek. Hierdoor kunnen organen die in de buikholte zitten, gaan uitpuilen. De breuk ziet eruit als een zwelling. Het ontstaat door een zwakke plek of een opening in de buikwand.

Dit kan aangeboren zijn of komen doordat de buikwand uitrekt. Dit uitrekken gebeurt meestal als de patiënt ouder wordt. Het is mogelijk dat bij verhoging van de druk in de buik, zoals bij staan, hoesten of persen, er meer buikinhoud in de uitstulping komt. Hierdoor wordt de zwelling groter.

Ongecompliceerde liesbreukoperatie

Reguliere behandeling

De reguliere behandeling betreft meestal twee bezoeken. U kunt zelf een afspraak maken bij de polikliniek Chirurgie, na verwijzing door uw huisarts. Afhankelijk van het soort ingreep kunt u doorgaans binnen drie weken na het polikliniekbezoek worden geopereerd. Bij de dagbehandeling kunt u normaal gesproken 4 tot 5 uur na de operatie naar huis. Ongeveer vijf weken na de operatie heeft u een telefonische afspraak. Zo nodig is er een controleafspraak bij de specialist.

Single visit

Uw huisarts kan in overleg met u besluiten dat u in aanmerking komt voor behandeling in ‘Single visit’. Single visit betekent dat u op één dag behandeld wordt. U heeft dan het gesprek met de operateur, het gesprek met de anesthesioloog over de verdoving en pijnbestrijding en de liesbreukoperatie op één dag. U gaat aan het eind van de dag weer naar huis. U kunt op deze dag geen bezoek ontvangen.

Beide ongecompliceerde liesbreukoperaties vinden plaats in het BovenIJ ziekenhuis, waar wij een samenwerkingsverband mee hebben. 

Overige liesbreukoperaties

Dit zijn: 

  • Gecompliceerde liesbreuk
  • Liesbreuk beiderzijds
  • Terugkerende liesbreuk
  • Liesbreukoperaties bij kinderen
  • Second opinion

In deze gevallen wordt u geopereerd in OLVG locatie Oost of locatie West.

Daarnaast kan de arts bepalen dat u in aanmerking komt voor een meerdaagse opname. De chirurg bespreekt dit met u. Een enkele keer is het nodig om extra onderzoek te doen om de juiste diagnose te kunnen stellen. Dit kan betekenen dat u vaker naar het ziekenhuis moet komen. Het kan dan langer duren voordat u geopereerd wordt.

OLVG locatie Oost (Liesbreukexpertisecentrum) heeft veel ervaring met operaties van terugkerende (recidief) liesbreuken en de behandeling van patiënten met pijn na een liesbreukoperatie.

Tips

Neem mee

Geldig identiteitsbewijs (ook voor kinderen vanaf 30 dagen)

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Chirurgie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Chirurgie van OLVG. Laatst gewijzigd: