home

Inspanningsonderzoek - longfunctie : u kunt hiervoor terecht bij Longgeneeskunde

Bij dit onderzoek meten we hoe uw longen en uw hart functioneren terwijl u fietst op een ligfiets. Met de gegevens kunnen we de oorzaak van uw klachten proberen te vinden.

Verloop

Voorbereiding

Doe 2 uur vóór het onderzoek niet aan sport of zwaar/vermoeiend werk. Het onderzoek kan zeer inspannend zijn, en het is belangrijk dat u uitgerust aan het onderzoek begint. U kunt het beste gemakkelijke kleding meenemen, zoals een sportbroek en sportschoenen.

Het onderzoek

U fietst op een speciale ligfiets. Tijdens het fietsen worden er veel metingen gedaan. U krijgt plakkers rond uw borst voor een continu hartfilmpje (ECG), een bloedrukband om, saturatiemeter op uw vinger en een ademmasker op uw gezicht. In de meeste gevallen is het belangrijk om ook het bloed te analyseren. Hiervoor neemt de longfunctie-analist regelmatig bloed af uit uw slagader in de pols om het zuurstof- en koolzuurgehalte te bepalen. Een arts kan ook een infuus plaatsen, zodat u maar één keer geprikt hoeft te worden.

De longfunctie-analist geeft aan wanneer u mag beginnen met fietsen en de belasting wordt opgevoerd; het wordt dus steeds zwaarder en moeilijker om door te trappen. Tijdens de test worden alle metingen nauwlettend in de gaten gehouden door de longfunctie-analist en een longarts.

Het is erg belangrijk dat u zich inspant tot u echt niet meer verder kunt. Alleen dan krijgen we een goed beeld van het functioneren van uw longen en hart. De longfunctie-analist zal u dan ook goed aanmoedigen.

Na het onderzoek

De longarts controleert uw hart tot 10 minuten na het fietsen met het ECG. Hierna maakt de longfunctie-analist de apparatuur los van u. Als u een infuus heeft gekregen voor bloedafname, legt de longfunctie-analist een drukverband aan om het ontstaan van een blauwe plek en zwelling zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit moet minimaal 2 uur blijven zitten. U kunt dit thuis zelf verwijderen. Na het onderzoek kunt u zich douchen en omkleden.

Tips

Neem mee

Geldig legitimatiebewijs, verzekeringspasje, verwijsbrief.

Overzicht medicatie

Gebruikt u medicijnen? Vergeet dan niet een actueel medicatieoverzicht mee te nemen. (gratis via uw apotheek)

Meld u eerst bij de balie

Voordat u plaatsneemt in de wachtruimte kunt u zich melden bij de balie.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u goed voorbereid begint aan de test, zodat u maximaal kan presteren.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Longgeneeskunde.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Longgeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: