home

Hyperventilatie-test : bij te veel of te snel ademen

Als u klachten heeft bij het ademhalen, kunt u een onderzoek krijgen. Misschien haalt u op een verkeerde manier adem. Om dit te onderzoeken, krijgt u een hyperventilatie-test. De test duurt ongeveer 30 minuten.

Over de hyperventilatie-test

Hyperventileren is een manier van ademhalen. Bij hyperventileren ademt u te veel of te snel. Hierdoor kunt u klachten krijgen zoals flauwvallen of een benauwd of duizelig gevoel.
Met de hyperventilatie-test onderzoekt uw zorgverlener of uw klachten komen door verkeerd ademhalen.

Zo bereidt u zich voor

Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan de test begint. Zorg daarom dat u op tijd aanwezig bent.

Zo gaat de hyperventilatie-test

  • U krijgt van uw zorgverlener een lijst vragen. Het is belangrijk dat u eerlijk antwoord geeft op deze vragen. Uw zorgverlener weet dan wat uw klachten zijn.
  • Soms krijgt u voor de hyperventilatie-test nog een longfunctietest. Deze test heet spirometrie. De zorgverlener bespreekt of dit nodig is bij u.
  • De hyperventilatie-test duurt ongeveer 30 minuten.
  • U krijgt een mondstuk in uw mond. Het mondstuk zit vast aan een apparaat dat uw adem meet. Om te zorgen dat u alleen door uw mond ademt, krijgt u een klemmetje op uw neus.
  • Op uw vinger krijgt u een clip. Deze clip zit vast aan een apparaat dat uw hartslag meet. Ook meet dit apparaat hoeveel zuurstof er in uw bloed zit.
  • Uw zorgverlener geeft u opdrachten voor uw ademhaling. U moet bijvoorbeeld zo diep mogelijk inademen en een aantal minuten erg snel ademhalen.
  • Na de test vraagt uw zorgverlener hoe de test is gegaan en of u last had van klachten. Ook bespreekt u of dit de klachten zijn die u in uw dagelijks leven heeft.
  • Na de test en het gesprek met uw zorgverlener mag u weer naar huis. U mag gewoon gebruikmaken van auto, fiets of openbaar vervoer.

De uitslag

De zorgverlener die u onderzoekt, geeft de uitslag door aan uw arts. Bij uw volgende afspraak bespreekt u de uitslag met uw arts.

Onderzoeken

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost, P2
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie West, route 4
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Longgeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: