home

Hypersomnie : te veel slapen of vermoeidheid

Hypersomnie is een slaapstoornis waarbij u overdag moe bent of in slaap valt. Soms komt dit omdat u lange tijd te weinig slaapt of door een andere aandoening. Uw arts onderzoekt wat de oorzaak is van uw hypersomnie en bespreekt de mogelijke behandelingen met u. Vaak is dit een combinatie van medicijnen en aanpassingen van uw manier van leven.

Over hypersomnie

Hypersomnie is een slaapstoornis. U kunt last hebben van vermoeidheid overdag. Soms is dit op vaste momenten, zoals na het eten. Ook kunt u ongewenst in slaap vallen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens werk of in gezelschap.
Bij hypersomnie blijven deze klachten langer dan 1 maand. De klachten hebben invloed op uw dagelijks leven, zoals de activiteiten die u kunt doen.

Oorzaken

Het is niet altijd duidelijk waarom u last heeft van hypersomnie.
Vaak komt hypersomnie voor bij mensen die lange tijd slecht slapen. De meeste mensen hebben 6 tot 8 uur slaap per nacht nodig. Als u lange tijd minder slaapt, kan hypersomnie ontstaan.
Hypersomnie komt ook voor als bijwerking van medicijnen, na letsel of bij sommige aandoeningen.

Onderzoek

In het Slaapcentrum van OLVG werken artsen en zorgverleners van verschillende afdelingen samen. Dit zijn de afdelingen:

 • Keel-, Neus- en Oorheelkunde
 • Longgeneeskunde
 • Neurologie
 • Mondziekten, Kaak-, en Aangezichtschirurgie

Als u mogelijk hypersomnie heeft, kunt u een gesprek krijgen met een arts van het Slaapcentrum. De arts onderzoekt u en bespreekt met u uw klachten.
Soms is extra onderzoek nodig. Dit zijn onderzoeken tijdens uw slaap. Meestal kunt u tijdens deze onderzoeken thuis slapen. Soms is het nodig dat u 1 nacht in het ziekenhuis slaapt:

 • Actigrafie-onderzoek
  U draagt een bewegingsmeter tijdens uw slaap. Uw arts kan dan zien hoe vaak u wakker wordt in de nacht en hoeveel u beweegt.
 • Polysomnografie
  Met verschillende apparaten meet uw arts de activiteiten in uw lichaam, zoals uw ademhaling en hartslag, als u slaapt.

Wat u zelf kunt doen

U kunt zich houden aan leefregels om minder klachten te hebben.
Aanpassingen in uw manier van leven die kunnen helpen, zijn:

 • Gebruik zo min mogelijk dranken met cafeïne, zoals koffie.
 • Drink geen alcohol.
 • Stop met roken.
 • Zorg voor voldoende beweging, maar sport niet te veel in de avond.

Behandeling

Uw arts bespreekt met u de mogelijke behandelingen. Als u extra onderzoek heeft gehad, bespreekt uw arts met u de uitslag.
De mogelijkheden voor een behandeling hangen af van de oorzaak van uw hypersomnie.
De behandeling kan bestaan uit:

 • Regelmatig een dutje doen.
 • Aanpassingen aan uw manier van leven.
 • Medicijnen om beter te slapen.
 • Het behandelen van een andere aandoening als die de oorzaak is van uw hypersomnie.
 • Het stoppen met medicijnen als die de oorzaak zijn van uw hypersomnie. Stop nooit zomaar met het innemen van uw medicijnen. Bespreek dit altijd met uw arts.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de afdeling via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Slaapcentrum, locatie West, route 4
020 510 87 47 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Slaapcentrum van OLVG. Laatst gewijzigd: