home

Actigrafie-onderzoek : meten van rust en activiteit

Als u problemen heeft met slapen of vermoeidheid, kunt u een actigrafie-onderzoek krijgen. Bij dit onderzoek krijgt u een soort horloge om voor 1 of 2 weken. Het horloge meet wanneer u beweegt. Ook houdt u een dagboek bij. In het dagboek schrijft u uw activiteiten op. Uw zorgverlener kan met het horloge zien hoe lang u slaapt en of u veel beweegt tijdens uw slaap.

Over het actigrafie-onderzoek

Als u vaak moe bent, kan dit komen doordat u slecht slaapt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u weinig slaapt, vaak wakker wordt, onrustig slaapt of een slaapstoornis heeft.
Bij slaapproblemen kunt u een actigrafie-onderzoek krijgen. Bij een actigrafie-onderzoek krijgt u een speciaal horloge. Dit horloge meet wanneer u beweegt. Het horloge heet een ActiWatch.
Na het onderzoek kan een laborant via de ActiWatch zien wanneer u sliep en wakker was. Ook ziet de laborant of u in de nacht wakker bent geworden of veel bewoog. Zo kan de arts problemen met de slaap meten.

Zo bereidt u zich voor

Voor het actigrafie-onderzoek hoeft u zich niet voor te bereiden. Als u de ActiWatch komt ophalen in het ziekenhuis krijgt u meer informatie.

Zo gaat het onderzoek

  • U haalt de ActiWatch op bij uw laborant op de afdeling Klinische Neurofysiologie. U krijgt informatie over hoe u de ActiWatch gebruikt.
  • U draagt de ActiWatch 1 of 2 weken. De laborant bespreekt met u hoe lang u de ActiWatch draagt.
  • Draag de ActiWatch dag en nacht aan de hand waar u niet mee schrijft. Laat uw mouw de ActiWatch niet bedekken.
  • Probeer tijdens het onderzoek zo veel mogelijk te leven zoals u gewend bent.
  • De ActiWatch is waterdicht. Draag de ActiWatch tijdens het douchen en afwassen. Als u langer dan 30 minuten in het water bent, doe dan de ActiWatch af.

Dagboek

  • Tijdens het onderzoek houdt u een dagboek bij. Dit dagboek krijgt u van uw laborant.
  • Druk op het knopje van de ActiWatch als u naar bed gaat en als u opstaat. Schrijf de tijden in uw dagboek.
  • Schrijf in uw dagboek wanneer u de ActiWatch afdoet. Schrijf ook op wat u in die tijd deed en hoe lang u de ActiWatch niet om uw pols had.
  • Schrijf in uw dagboek wanneer u in de nacht wakker bent geworden en wanneer u overdag even gaat slapen. Schrijf ook op wanneer u medicijnen gebruikt en wanneer u werkt.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag is niet meteen bekend. U krijgt een afspraak met de arts om de uitslag te bespreken.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de afdeling via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Afdeling Klinische Neurofysiologie, locatie Oost, B1
020 599 30 39 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Afdeling Klinische Neurofysiologie, locatie West, route 33
020 510 83 20 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Klinische Neurofysiologie van OLVG. Laatst gewijzigd: