home

Histamine provocatietest : u kunt hiervoor terecht bij Longgeneeskunde

Bij dit onderzoek wordt onderzocht of uw luchtwegen (over)gevoelig zijn voor histamine.

Verloop

Voorbereiding

Voor het onderzoek dient u bepaalde inhalatiemedicatie en eventuele allergiemedicatie te staken. U longarts informeert u hierover.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ademt u verschillende concentraties histamine in. Door u telkens dezelfde longfunctietest te laten uitvoeren wordt er bepaald of uw luchtwegen reageren op de histamine. U kunt hier kortademig van worden. De longfunctieanalist is gedurende het hele onderzoek bij u en zorgt voor verlichting van uw klachten zodra de test dit toelaat. De resultaten worden doorgegeven aan uw longarts.

Na het onderzoek

Zodra u reageert op de histamine of als u klachten ervoor zorgen dat u niet verder getest kunt worden, zal de longfunctieanalist u medicatie geven en daarmee de reactie op de histamine opheffen.

Tips

Neem mee

Geldig identiteitsbewijs (ook voor kinderen vanaf 30 dagen)

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Longgeneeskunde.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Longgeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: