Hartoperatie hartklep en afwijkend hartritme - aortaklep : u kunt hiervoor terecht bij Hartcentrum

In een gezond hart zorgen de hartkleppen dat het bloed de goede kant op stroomt. Een vernauwde of lekkende hartklep kunnen we repareren of vervangen. Tijdens deze operatie proberen we ook de ritmestoornis te herstellen zodat het hart weer regelmatig klopt.

Verloop

Voor de operatie

De kans op complicaties is groter als u dagelijks rookt of alcohol gebruikt. Ook duurt uw herstel na de operatie dan langer. Wij adviseren daarom om te stoppen met roken en alcohol gebruiken. Dit doet u om de kans op schade aan de gezondheid zo klein mogelijk te maken.

De operatie

Om de hartklep te kunnen bereiken en uw ritmestoornis te kunnen behandelen, maakt de arts uw borstbeen open. We proberen altijd uw afwijkende klep te repareren. Als dit niet mogelijk is, vervangen we uw klep door een klepprothese.

  • Tijdens de operatie wordt uw hart stilgezet. Dan neemt de hartlongmachine de functie van het hart en de longen over.
  • Wanneer de operatie klaar is, nemen uw hart en longen het werk van de hartlongmachine weer over.
  • Aan het einde van de operatie maakt de arts beide kanten van het borstbeen stevig vast met staaldraden.

Tijdens het gesprek met de arts op de polikliniek geeft de arts meer uitleg over de operatie.

Na de operatie

Na de operatie gaat u eerst naar de afdeling Intensive Care. Na ongeveer 24 uur gaat u weer terug naar de verpleegafdeling.

Vragen & contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de casemanagers van Cardio-thoracale Chirurgie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Hartcentrum van OLVG. Laatst gewijzigd: