Hartoperatie bypass en hartritmestoornissen : u kunt hiervoor terecht bij Hartcentrum

In een gezond hart zorgen de kransslagaderen dat de hartspier genoeg bloed en zuurstof ontvangt. U heeft vernauwingen in deze kransslagaderen. Hierdoor krijgt de hartspier te weinig zuurstof. Om dit te herstellen maken we bij u omleidingen (bypasses) langs de vernauwingen. Daarnaast klopt uw hart in een onregelmatig ritme. Deze ritmestoornis gaan we herstellen zodat het hart weer regelmatig klopt.

Verloop

Voor de operatie

De kans op complicaties is groter als u dagelijks rookt of alcohol gebruikt. Ook duurt uw herstel na de operatie dan langer. Wij adviseren daarom om te stoppen met roken en alcohol gebruiken. Dit doet u om de kans op schade aan de gezondheid zo klein mogelijk te maken.

De operatie

Voor de omleidingen worden bloedvaten uit uw eigen lichaam gebruikt. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden:

  • Slagader uit de borstwand
  • Slagader uit de arm
  • Ader uit het been

De cardiothoracaal chirurg bespreekt met u welke (slag)aders hij gebruikt voor het maken van de omleidingen.

Ritmestoornissen

We behandelen u ook aan een ritmestoornis, ook wel boezemfibrilleren genoemd. Door de ingreep ontstaat er een litteken in uw hart (PVI). Hierdoor ontstaat weer een regelmatig hartritme

Bij deze operatie maakt de arts uw borstbeen open. Tijdens de operatie wordt uw hart meestal stilgezet. De hartlongmachine neemt dan de functie van hart en longen over.

Na de operatie

Na de operatie gaat u eerst naar de afdeling Intensive Care. Na ongeveer 24 uur gaat u weer terug naar de verpleegafdeling.

Vragen & contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de casemanagers van Cardio-thoracale Chirurgie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Hartcentrum van OLVG. Laatst gewijzigd: