home

Farmacotherapie : u kunt hiervoor terecht bij Psychiatrie en Medische Psychologie

Farmacotherapie is een behandeling met medicijnen die kan worden ingezet als ondersteuning bij de psychiatrische of psychologische behandeling in OLVG. Bij ernstige klachten wordt soms direct voor inzet van medicijnen gekozen voor de behandeling.

Klachten waarbij medicatie vaak ingezet wordt, zijn bijvoorbeeld klachten die passen bij:

  • angst- en dwangklachten
  • ernstige depressie
  • stemmingsstoornissen
  • slaapstoornissen

Verloop

text-basics

De behandeling

Alleen de psychiater of de arts in opleiding tot psychiater is bevoegd om medicijnen voor te schrijven. Allereerst vindt een medicatie-intake plaats. In dit gesprek worden de klachten nogmaals doorgenomen en ook lichamelijke ziekten uitgevraagd. Soms is aanvullend laboratoriumonderzoek nodig. Daarna wordt de medicatie ingesteld. De duur van deze behandeling is sterk afhankelijk van de aard en omvang van de problemen en het soort medicatie.

Wanneer er medicijnen worden voorgeschreven, wordt er zorgvuldig gekeken naar het juiste middel, de dosis, verloop van het effect en eventuele bijwerkingen.

Tips

Neem mee

Geldig legitimatiebewijs, verzekeringspasje, verwijsbrief

Meld u eerst bij de balie

Voordat u plaatsneemt in de wachtruimte kunt u zich melden in bij de balie.

Nieuwe patiënt?

Kom dan 15 minuten eerder om u in te schrijven.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie van OLVG. Laatst gewijzigd: