home

Endocarditis : u kunt hiervoor terecht bij Hartcentrum

Endocarditis is een ontsteking van de binnenwand van het hart en de hartklep(pen). Bacteriën nestelen zich hierbij in de bloedbaan en kunnen de hartkleppen ernstig beschadigen.

Risicogroepen

Sommige mensen hebben een verhoogde kans op een bacteriële endocarditis. Risicogroepen zijn mensen die:

  • eerder endocarditis hebben gehad
  • een kunstklep of donorklep hebben
  • een hartafwijking hebben

Gevolgen

Zelfs na het bestrijden van bacteriën kan bacteriële endocarditis nog vervelende gevolgen hebben. De hartklep kan blijvend beschadigd zijn. Hierdoor kan de hartklep gaan lekken of minder goed werken. Ook kan hartfalen optreden. Soms ontstaan er infecties op andere plaatsen in het lichaam, doordat een stukje van de ontsteking losraakt (embolie).

Behandelingen

Voor de behandeling van endocarditis is het belangrijk om te weten welke bacterie de ziekte veroorzaakt. De behandeling bestaat in eerste instantie uit het toedienen van antibiotica. Als antibiotica niet voldoende helpen kan een operatie nodig zijn.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Hartcentrum.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Hartcentrum van OLVG. Laatst gewijzigd: