home

Drainage : echografie

Bij veel vocht in het lichaam is soms een drainage nodig. Bij een drainage brengt de arts een dun slangetje in. Dit slangetje heet een drain. Door de drain kan vocht naar buiten lopen. Via een echografie kan de arts de juiste plek voor de drainage vinden. Een echografie gebeurt met geluidsgolven. De beelden zijn te zien op een beeldscherm.

Over de drainage

Als er ergens in uw lichaam te veel vocht zit, dan kunt u een drainage krijgen. De arts gebruikt een dun slangetje om het vocht naar buiten te laten lopen.
De arts bepaalt de plaats van de drainage met een echografie. Een echografie is een onderzoek met geluidsgolven. De geluidsgolven worden omgezet in beelden. Van deze beelden worden foto’s gemaakt.
De geluidsgolven zijn niet schadelijk voor u.
Een zwangerschap is geen bezwaar. Het onderzoek is niet schadelijk voor de ontwikkeling van het ongeboren kind.

Zo bereidt u zich voor

 • Gebruikt u bloedverdunners of andere medicijnen? Of bent u allergisch voor bepaalde medicijnen of jodium? Geef dit dan aan via MijnOLVG. Doe dit zo snel mogelijk.
  Als u MijnOLVG niet gebruikt, overleg dan met uw arts.
  Stop nooit zomaar met het innemen van uw medicijnen. Bespreek dit altijd met uw arts.

Zo gaat het onderzoek

Voor het onderzoek

Voor het onderzoek verblijft u op de Dagbehandeling of op een verpleegafdeling. Een zorgverlener brengt u in uw bed naar de afdeling Radiologie.

Het onderzoek

 • U gaat op de onderzoektafel liggen of u blijft in uw bed liggen. De plek waar geprikt wordt, moet voor het onderzoek bloot zijn.
 • U krijgt een laagje gel op de plek van het onderzoek.
 • De radioloog of laborant beweegt de echokop over de gel. De beelden zijn te zien op de monitor. De arts ziet dan op welke plek waar de prik moet zijn.
 • De plek van de drainage wordt schoongemaakt en verdoofd.
 • De arts maakt een kleine snede in de huid. Via een speciale naald schuift de arts het slangetje op de juiste plek. Als het slangetje op de juiste plaats zit, haalt de radioloog de naald uit de wond.
 • U krijgt een speciale pleister op de wond. Zo kan het slangetje niet verschuiven.
 • De radioloog verbindt het slangetje met een zak. Het vocht loopt in deze zak.
 • Soms neemt de radioloog een beetje vocht uit de zak voor onderzoek.

Na het onderzoek

 • Na het onderzoek brengt de verpleegkundige u terug naar de afdeling.
 • Hoe lang de drain moet blijven zitten, bepaalt de aanvragende arts.
 • Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Soms hoeft u niet op de verpleegafdeling te blijven. U meldt zich dan op de afdeling Radiologie. De radioloog verwijdert dan alleen het vocht. U krijgt geen drain.
De arts bespreekt met u of het nodig is om in het ziekenhuis opgenomen te worden.

De uitslag

De arts die het vocht naar het laboratorium heeft gestuurd, krijgt binnen 5 dagen de uitslag van het onderzoek. De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, bespreekt de uitslag met u.

Wanneer moet u bellen?

Iedere ingreep heeft risico’s. Bij een drainage een kleine kans op een ontsteking. Bel meteen met uw eigen huisarts als u meer dan 38,5 graden koorts heeft.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Afdeling Radiologie, locatie Oost, C1
020 599 33 25 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
radiologieoosterpark@olvg.nl

Afdeling Radiologie, locatie West, route 15
020 510 88 98 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
radiologie.afdeling@olvg.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: