home

Depressie : u kunt hiervoor terecht bij Psychiatrie en Medische Psychologie

Iedereen voelt zich wel eens down, zonder energie of in de put. Dat zijn normale gevoelens, die passen bij tegenvallers of problemen van het leven. Vaak duren die gevoelens enkele uren of enkele dagen. Als u hier langere tijd last van heeft en u zich niet meer over de somberheid heen kan zetten, spreken we van een depressie.

Hoe ontstaat het?

Meestal is er niet één oorzaak waardoor u een depressie krijgt. Het komt vaak door een combinatie van oorzaken. Hieronder beschrijven we de 3 belangrijkste oorzaken.

Biologische oorzaken

 • Binnen families, waar veel depressies voorkomen, is de kans om een depressie te krijgen voor een deel erfelijk bepaald.
 • Bij een depressie is de activiteit van bepaalde gebieden in de hersenen verstoord. Daardoor zijn de stoffen, die nodig zijn voor de werking van de zenuwcellen, uit evenwicht. Met antidepressieve medicijnen kan dit evenwicht worden hersteld.
 • Bepaalde lichamelijke ziekten, zoals een schildklieraandoening, kunnen een depressie veroorzaken. Ook verkeerd of te veel medicijngebruik kan een depressie veroorzaken.
 • Depressies gaan nogal eens samen met te veel alcohol of drugs.

Om uit te zoeken of uw depressie biologische oorzaken heeft, kan een arts een lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek bij u uitvoeren.

Psychische oorzaken

Psychische oorzaken gaan over hoe goed u in staat bent om uw problemen te ‘dragen’ (dat noemen we draagkracht). Hoe goed kunt u met problemen omgaan, durft u hulp van vrienden of familie te vragen? Dat, en andere karaktereigenschappen spelen een rol.

Sociale oorzaken

Sociale oorzaken zijn heftige gebeurtenissen die een groot effect kunnen hebben in een mensenleven. Bijvoorbeeld relatieproblemen of een echtscheiding, ziekte of dood van de partner, spanningen op het werk. Ook positieve gebeurtenissen kunnen soms heel ingrijpend zijn, zoals de geboorte van een kind.

Oorzaken spelen per persoon een andere rol

Deze 3 oorzaken kunnen allen een rol spelen bij het ontstaan van een depressie. Hoe dat uitpakt, verschilt per persoon. Een voorbeeld. Iemand die moeite heeft met alleen zijn en bij wie depressies in de familie voorkomen, heeft na het verlies van een partner een grotere kans een op depressie dan iemand die wel goed alleen kan zijn en bij wie geen depressies in de familie voorkomen.

Klachten

We adviseren u om een afspraak met de huisarts te maken als u gedurende een aantal weken last heeft van enkele van de volgende verschijnselen:

 • U voelt zich elke dag somber.
 • U vindt dingen minder interessant of het lukt u niet (of minder makkelijk) om plezier te maken.
 • Uw eetpatroon verandert en/of u valt af.
 • Uw slaappatroon verandert, of u heeft problemen met slapen.
 • U voelt zich elke dag moe en heeft weinig energie.
 • U voelt zich hopeloos, waardeloos of heel erg schuldig.
 • U vindt het moeilijk om zich te concentreren, u merkt dat het denken langzamer gaat.
 • U vindt het moeilijk om beslissingen te nemen.
 • U bent onrustig (of anderen zien aan u dat u onrustig bent) of juist heel traag in uw beweging.
 • Als u in de spiegel kijkt, ziet u weinig emoties in uw gezicht.
 • U denkt er wel eens aan dat u het leven zinloos vindt, u denkt wel eens aan de dood en of u zelfmoord zou willen plegen
 • U bent bang dat u een ernstige ziekte heeft, of u maakt zich erg veel zorgen over geld.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie van OLVG. Laatst gewijzigd: