home

Bloedgasanalyse : meten van zuurstof in uw bloed

Om te kijken hoe goed uw longen werken, kunt u een bloedgasanalyse krijgen. Bij een bloedgasanalyse meet uw zorgverlener hoeveel zuurstof en koolzuur u in uw bloed heeft. Ook meet uw zorgverlener de zuurgraad van uw bloed. Voor een bloedgasanalyse neemt uw zorgverlener bloed af uit een slagader. Het onderzoek duurt een paar minuten.

Zo bereidt u zich voor

  • Slikt u medicijnen? Neem uw medicijnen gewoon in. Als u bloedverdunners gebruikt, meld dit dan bij de zorgverlener.
  • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen bent tijdens het onderzoek. Kom daarom op tijd naar uw afspraak.
  • U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek.

Zo gaat het onderzoek

  • Uw zorgverlener neemt bloed af uit een slagader in uw pols of elleboog. Dit heet een arteriepunctie.
  • Na een arteriepunctie is het belangrijk dat u het wondje goed dicht drukt. Doe dit totdat uw zorgverlener een drukverband bij u aanlegt.
  • U krijgt een drukverband om de wond. Laat het drukverband 2 uur zitten.
  • Na 2 uur verwijdert u zelf het drukverband.

Naar huis

Als u zich goed voelt, mag u na uw onderzoek meteen naar huis. U kunt zelf autorijden, fietsen of reizen met het openbaar vervoer.
Zet een paar uur geen kracht en til geen zware dingen met de arm waarin u bent geprikt.

De uitslag

Uw arts ontvangt de uitslag van het onderzoek en bespreekt de uitslag met u tijdens een afspraak op de polikliniek.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost, P2
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie West, route 4
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Longgeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: