home

BiPAP : ondersteuning van uw ademhaling

Als uw longen niet goed werken, kan een BiPAP-behandeling helpen. U kunt dan makkelijker ademhalen. U krijgt een masker over uw neus en mond. Uw arts bespreekt met u hoe vaak en hoelang u het masker moet dragen. Soms is het nodig dat u thuis doorgaat met de behandeling. U blijft hiervoor dan minstens 1 nacht in het ziekenhuis. BiPAP staat voor Bilevel Positive Airway Pressure.

Over de BiPAP-behandeling

Als u ademt, geven uw longen zuurstof aan uw bloed. Uw bloed geeft dan koolzuur aan uw longen. Dit ademt u weer uit.
Bij sommige ziektes werkt de ademhaling niet goed. Hierdoor kunt u snel benauwd of moe zijn.
U krijgt een BiPAP-behandeling als u moeite heeft met ademhalen.
Het BiPAP-apparaat ondersteunt uw ademhaling. Hierdoor kunt u makkelijker ademhalen.
Door de BiPAP-behandeling krijgt u weer genoeg zuurstof in uw longen en bloed.
BiPAP staat voor Bilevel Positive Airway Pressure.

Zo bereidt u zich voor

Als u voor de eerste keer het BiPAP-apparaat gebruikt, is het belangrijk dat u of uw familie eerst deze informatie en de gebruiksaanwijzing leest.

Zo gaat de BiPAP-behandeling

 • U krijgt een masker over uw neus en mond. Dit masker zit met een slang vast aan het BiPAP-apparaat.
 • Het apparaat geeft via het masker extra druk bij het inademen. Bij het uitademen geeft het apparaat juist minder druk. Hierdoor helpt het apparaat u met ademhalen.
 • In het begin is de druk van het BiPAP-apparaat laag, zodat u hieraan kunt wennen. De druk wordt daarna steeds iet hoger. Meestal went het na enige tijd en kunt u makkelijker ademhalen.
 • Uw zorgverlener neemt regelmatig bloed af uit een bloedvat in uw pols. Uw zorgverlener onderzoekt dan hoeveel zuurstof er in uw bloed zit. Hiermee bepaalt uw arts of het BiPAP-apparaat op de goede stand staat voor u.
 • De behandeling duurt net zo lang tot u weer goed kunt ademhalen. Het is per persoon verschillend hoe lang de BiPAP-behandeling nodig is.
  Meestal draagt u het masker de eerste dagen de hele tijd. Als u minder benauwd bent, is dat niet meer nodig. Uw arts bespreekt dit met u. 
 • Soms is het nodig om de kwaliteit uw ademhaling ook in uw slaap te meten. Dit heet een polygrafie.

Het eerste gebruik

 • Uw zorgverlener stelt het BiPAP-apparaat tijdens de eerste 4 uur goed in. U kunt dan nog niet eten of drinken. Na 4 uur kunt u het masker soms even af zetten. Bel hiervoor altijd uw zorgverlener.
 • Tijdens de behandeling meet uw zorgverlener regelmatig uw bloeddruk. Ook meet uw zorgverlener hoeveel zuurstof er in uw bloed zit.
  Soms krijgt u een plakker op uw oorlel om uw bloeddruk te meten.
 • Het is normaal dat er een beetje lucht langs het masker stroomt. Als er te veel lucht langs stroomt, gaat het apparaat piepen. Het masker zit mogelijk niet goed. Uw zorgverlener past het masker dan aan.
 • U kunt praten door het masker heen. Het is wel iets moeilijker om u te verstaan.
 • U kunt last krijgen van een droge mond of droge ogen door de lucht uit het BiPAP-apparaat.
 • Vertel uw zorgverlener altijd als het masker niet prettig zit.

Naar huis

Soms is het nodig dat u thuis doorgaat met de BiPAP-behandeling.
U krijgt het BiPAP-apparaat dan op de afdeling. Uw zorgverlener meet het juiste masker voor u op.
U moet altijd minimaal 1 nacht blijven slapen op de afdeling met het BiPAP-apparaat waarmee u naar huis gaat. Dit is om te kijken of alles goed werkt en of het masker goed zit.
Voordat u naar huis gaat, krijgt u uitleg en een gebruiksaanwijzing van het BiPAP-apparaat.

Na 2 dagen belt een medewerker van Mediq u om te vragen of het BiPAP-apparaat goed werkt.
Na ongeveer 2 weken heeft u een telefonische afspraak met uw arts. Uw arts bespreekt met u of de behandeling goed helpt tegen uw klachten.

Als uw klachten ernstig zijn, helpt het Centrum voor Thuis Beademing u. U krijgt het apparaat en de informatie dan van het Centrum voor Thuis Beademing.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de afdeling via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost, P2
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie West, route 4
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Longgeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: