home

Amputatie van een ledemaat : u kunt hiervoor terecht bij Chirurgie

Onder een amputatie wordt verstaan: het afzetten van een deel van het menselijk lichaam. Duidelijk is dat een amputatie ingrijpend is voor patiënt, familie, omgeving, maar ook voor de arts. Daarom zal pas na zeer zorgvuldig afwegen een dergelijke operatie worden voorgesteld. De redenen om een amputatie te adviseren kunnen verschillend zijn. Meestal is er een zodanige weefselschade (beschadiging of versterf), dat het niet amputeren ernstige gevolgen heeft voor het verdere leven. Meestal betreft het patiënten met ernstige vaatproblemen, die niet meer met een bloedvatoperatie geholpen kunnen worden. Ook kunnen ondraaglijke pijnklachten, veroorzaakt door een ernstige zenuw- of vaatschade, aanleiding zijn om een aangedaan been te amputeren. Bij een ongeval kan er een zodanige weefselschade optreden, dat slechts met een amputatie het leven gered kan worden.

: op deze pagina snel naar

Betrokken afdeling
Chirurgie   Bekijk team

Tips

Neem mee

Geldig legitimatiebewijs, verzekeringspasje, verwijsbrief

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Chirurgie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Chirurgie van OLVG. Laatst gewijzigd: