home

Afwijkingen in de balzak : hydrocèle, spermatocèle en varicocèle

Verschillende afwijkingen in de balzak zijn hydrocèle, spermatocèle en varicocèle. Bij hydrocèle, spermatocèle of variocèle bestaat nooit gevaar dat zij kwaardaardig worden, als er niets aan gedaan wordt. Ze gaan doorgaans niet vanzelf weg, maar ze zijn pijnloos en niet al te groot. Vaak hoeven ze dan ook niet per se behandeld te worden. Soms worden ze echter zo groot dat ze hinderlijk worden en klachten geven.

Hoe ontstaat het?

Hydrocèle

Een hydrocèle (hydros=water, cèle=holte) is een goedaardige zwelling uitgaande van het scrotum (balzak), gevuld met vocht. Normaal worden de zaadballen omgeven door een met vocht gevuld vlies waarbinnen de zaadbal kan bewegen. Onder bepaalde omstandigheden, zoals een trauma (ongeval) of infectie, maar heel vaak ook zonder aanwijsbare oorzaak, neemt de hoeveelheid vocht rond de bal sterk toe. Zo ontstaat een hydrocèle.

Spermatocèle

Een spermatocèle is een holte gevuld met spermacellen, die ontstaat vanuit de bijbal. De bijbal bestaat uit talrijke kleine verzamelbuisjes. Soms ontstaat er een verwijding van zo’n buisje, omdat het zaadtransport niet goed verloopt (bijvoorbeeld bij onsteking of ongeval). Vaak blijft een dergelijke verwijding klein, maar soms wordt deze groter en dan ontstaat een spermatocèle.

Variocèle

Bij een variocèle zijn spataderen ontstaan in het ‘steeltje’ waaraan de zaadbal is opgehangen. Het betreft spataderen, zoals ook elders in het lichaam spataderen kunnen optreden. Het is niet gevaarlijk en het komt redelijk vaak voor. De meeste mannen hebben er zelfs geen last van.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Urologie, locatie Oost, P3
020 510 86 94 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
urologie@olvg.nl 

Polikliniek Urologie, locatie West, route 16
020 510 86 94 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
urologie@olvg.nl 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Urologie van OLVG. Laatst gewijzigd: