home

Verpleegafdeling Acute Zorg : in goede handen bij acute zorg

Verpleegafdeling Acute Zorg

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 41

Openingstijden

Contact

Icoon Patienten Service Punt

Het Patiënten Servicepunt
: voor al uw niet-medische vragen

Bij het Patiënten Servicepunt meldt u zich aan bij binnenkomst in ons ziekenhuis. 
U vindt ons in de centrale hal op locatie Oost en locatie West.
Hier kunt u terecht met al uw niet-medische vragen.

Lees verder

Routes

Over de verpleegafdeling

Op verpleegafdeling Acute Zorg liggen patiënten die met spoed zijn opgenomen.

Meestal komen patiënten op deze afdeling binnen via de afdeling Spoedeisende hulp of de polikliniek. Redenen voor opname kunnen zijn:

  • het stellen van een goede diagnose
  • het voorbereiden op een operatie
  • een kortdurende observatie

Voor patiënten, bij wie een diagnose moet worden vastgesteld, zijn onderzoeken nodig. Deze worden zoveel mogelijk op de verpleegafdeling Acute Zorg gedaan.

Zodra de diagnose bekend is, start de arts de (eerste) behandeling. Tijdens de visite bespreekt de arts dit met u.

De verpleegafdeling Acute Zorg is een drukke afdeling waar 24 uur per dag mensen met diverse klachten worden opgenomen en ontslagen. De in- en uitstroom van patiënten op de afdeling is dan ook groot. Het streven is dat u niet langer dan 48 uur tot 72 uur op de Acute Zorg afdeling bent. Binnen deze periode bespreekt de arts met u wat het verdere behandelbeleid wordt.

Vervolgens zijn er verschillende mogelijkheden, namelijk dat u:

  • naar huis mag
  • naar een verpleegafdeling van OLVG, locatie West wordt overgeplaatst
  • naar een andere instelling gaat