home

Polikliniek Revalidatiegeneeskunde : u kunt hiervoor terecht bij Revalidatiegeneeskunde

Polikliniek Revalidatiegeneeskunde

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, A8

Openingstijden

ma t/m vrij: 8.30-16.30 uur

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur

Icoon Patienten Service Punt

Het Patiënten Servicepunt
: voor al uw niet-medische vragen

Bij het Patiënten Servicepunt meldt u zich aan bij binnenkomst in ons ziekenhuis. 
U vindt ons in de centrale hal op locatie Oost en locatie West.
Hier kunt u terecht met al uw niet-medische vragen.

Lees verder

Routes

Over de poli

Revalidatiegeneeskunde richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een andere beperking in het lichamelijk functioneren.

Ervaart u beperkingen in uw dagelijks leven door problemen met uw bewegingsapparaat of door neurologische klachten? Dan onderzoeken we bij de afdeling revalidatiegeneeskunde samen met u hoe u optimaal kunt functioneren. Ons doel is om mensen zoals u weer zo veel mogelijk aan de maatschappij te laten deelnemen.

Behandelteam

De revalidatieartsen in OLVG zijn in dienst van Reade, hét expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam en omstreken. Tijdens uw revalidatiebehandeling maakt u, naast de revalidatiearts, kennis met verschillende gespecialiseerde behandelaren zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers en psychologen. Zij werken continu nauw met elkaar samen, ook wel interdisciplinair genoemd. Het team staat onder leiding van de revalidatiearts die eindverantwoordelijk is voor de behandeling. Afhankelijk van de afspraken die u met de revalidatiearts heeft gemaakt, bezoekt u één of meerdere van deze specialisten.

Het behandelteam kan desgewenst een beroep doen op deskundigen die op andere locaties van Reade of binnen OLVG werken.

Uw behandeling

In de revalidatiebehandeling gaat het erom dat u uw mogelijkheden zo goed mogelijk leert benutten, zodat u in uw dagelijks leven zoveel mogelijk kunt doen wat u wilt doen. Als een bepaalde bezigheid niet meer gaat, lukt dat soms na enige training wel, wellicht op een andere manier of met behulp van hulpmiddelen.

Medisch specialistische revalidatie biedt een specifiek op de cliënt afgestemde intensieve behandeling. Samen met u - en uw naasten - worden nauwgezet uw mogelijkheden, behoeften en wensen in kaart gebracht en worden doelen gesteld. Op basis hiervan wordt een behandelplan-op-maat opgesteld, steeds gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Het doel is optimaal herstel, zelfredzaamheid en weer zo actief mogelijk en met plezier deelnemen aan de maatschappij. Het gaat uiteindelijk om een leven vol kwaliteit en mogelijkheden.

Samenwerking Reade

OLVG werkt nauw samen met Reade. Reade biedt gespecialiseerde revalidatiegeneeskunde en reumatologie en een compleet aanbod aan behandelprogramma’s en behandelmethoden voor volwassenen, jongeren én kinderen. Daarnaast biedt Reade extra diensten die gericht zijn op een zo goed mogelijke terugkeer naar eigen omgeving. Jaarlijks maken ruim 7.000 cliënten gebruik van de behandelprogramma’s en behandelmethoden. Reade is gevestigd op diverse locaties, verspreid in en rond Amsterdam.

Uw afspraak

U kunt de verwijsbrief die u heeft ontvangen bij ons afleveren of toesturen: secolvg@reade.nl. Na ontvangst nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Uw huisarts kan u op verschillende manieren verwijzen:

  • Elektronisch met verwijsapplicatie ZorgDomein naar OLVG (Revalidatiegeneeskunde).
  • Per e-mail naar de polikliniek Revalidatiegeneeskunde OLVG.