home

Polikliniek Bekkenbodemcentrum : u kunt hiervoor terecht bij Bekkenbodemcentrum Amsterdam

Polikliniek Bekkenbodemcentrum

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P1, P3, HAP (op dinsdagen)

Openingstijden

ma t/m vrij: 8.00-16.00 uur

Contact

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur

Icoon Patienten Service Punt

Het Patiënten Servicepunt
: voor al uw niet-medische vragen

Bij het Patiënten Servicepunt meldt u zich aan bij binnenkomst in ons ziekenhuis. 
U vindt ons in de centrale hal op locatie Oost en locatie West.
Hier kunt u terecht met al uw niet-medische vragen.

Lees verder

Routes

Over de poli

Om een afspraak te maken bij het Bekkenbodemcentrum Amsterdam, heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

De gynaecologen en urologen van het Bekkenbodemcentrum Amsterdam houden iedere dag spreekuur op de polikliniek Gynaecologie of Urologie. Op dinsdag wordt dit spreekuur gehouden op de Huisartsenpost (HAP) in OLVG, locatie Oost. 

Afspraak bij de juiste arts

Als u zelf telefonisch een eerste afspraak maakt, kan de medewerker u aan de telefoon enkele vragen stellen. Deze vragen helpen ervoor te zorgen dat u een afspraak krijgt bij de specialist die u de beste medische zorg kan bieden.

Multidisciplinaire zorg op maat

Het Bekkenbodemcentrum werkt binnen het ziekenhuis nauw samen om u de beste zorg te verlenen. Binnen ons multidisciplinaire team zijn werkzaam:

  • Gynaecoloog
  • Uroloog
  • Chirurg
  • Bekkenbodemfysiotherapeut
  • MDL-arts
  • Incontinentieverpleegkundige

Vragenlijst gynaecoloog

Heeft u een afspraak bij de gynaecoloog van het Bekkenbodemcentrum Amsterdam? Dan stuurt de polikliniek Gynaecologie u vóór de eerste afspraak een vragenlijst thuis. Uw gynaecoloog is hierdoor bij uw eerste consult al op de hoogte van de aard uw klachten. 

Vervolgafspraken Bekkenbodemcentrum Amsterdam

Na het eerste onderzoek bespreekt de arts de bevindingen en behandelplan. Zo nodig overlegt de arts met collega's van het multidisciplinaire team van het Bekkenbodemcentrum. Als dat nodig is krijgt u aanvullende afspraken met artsen of medewerkers van het Bekkenbodemcentrum Amsterdam voor verder onderzoek of behandeling.