home

Medisch Psychiatrische Unit : u kunt hiervoor terecht bij Psychiatrie en Medische Psychologie

Medisch Psychiatrische Unit

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, C6

Openingstijden

Contact

Icoon Patienten Service Punt

Het Patiënten Servicepunt
: voor al uw niet-medische vragen

Bij het Patiënten Servicepunt meldt u zich aan bij binnenkomst in ons ziekenhuis. 
U vindt ons in de centrale hal op locatie Oost en locatie West.
Hier kunt u terecht met al uw niet-medische vragen.

Lees verder

Routes

Over de verpleegafdeling

Patiënten kunnen worden opgenomen op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) op afdeling C6 als er naast een lichamelijke aandoening ook sprake is van ernstige psychische problematiek.

Een combinatie van psychische klachten en een lichamelijke aandoening komt vaak voor. Psychische klachten kunnen optreden bij een lichamelijke ziekte. Ook kan een lichamelijke ziekte de behandeling van psychiatrische aandoeningen beïnvloeden. De zorgverleners op de MPU zijn gespecialiseerd in deze combinatie.

Op de MPU is een gespecialiseerd verpleegkundig team, dat samen met verschillende artsen (bijvoorbeeld een internist en psychiater of een neuroloog en psychiater) de meest optimale zorg en behandeling biedt.

Het grootste verschil tussen een gewone verpleegafdeling en de MPU is dat de MPU een kleine verpleegafdeling is. Er zijn vier eenpersoonskamers en één tweepersoonskamer. De verpleegafdeling heeft een aparte toegangsdeur. Door de kleinschalige opzet kunnen we meer aandacht geven aan uw zorg. Het verblijf op de MPU is kortdurend. Dagelijks beoordelen we of u nog psychische zorg nodig heeft. Als intensieve psychische zorg niet meer nodig is, maar u lichamelijk nog niet voldoende bent hersteld, gaat u naar een andere verpleegafdeling in OLVG voor uw vervolgbehandeling.

De afdeling voldoet aan de MPU veldnormen.

Dagindeling

Een dag op de MPU ziet er globaal als volgt uit:

8.00 uur  ontbijt en eventueel medicatie
8.00 - 10.00   uur zo nodig hulp bij de lichamelijke verzorging
10.00 - 12.00 uur dagelijkse visite met de somatisch arts, psychiater en verpleegkundige
12.00 uur lunch en eventueel medicatie
13.00 - 18.00 uur ’s middags is er vaak ruimte voor een familiegesprek en vinden zo nodig onderzoeken plaats
18.00 uur warme maaltijd en eventueel medicatie
20.00 - 22.00 uur zo nodig hulp bij het klaarmaken voor de nacht