Endoscopie- en behandelafdeling : u kunt hiervoor terecht bij Maag-, Darm- en Leverziekten

Endoscopie- en behandelafdeling

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 16

Openingstijden

ma t/m vrij: 8.00 - 16.30 uur

Contact

Routes

Over de dagbehandeling

De Endoscopie- en behandelafdeling van OLVG heeft 16 kamers waar onderzoek en behandeling plaatsvindt naar aandoeningen op het gebied van Maag-, Darm- en Leverziekten en Longgeneeskunde. 

Hiernaast beschikken we over dagbehandelingruimtes waarmee we kunnen zorgen voor veilige zorg en begeleiding voor, tijdens en na de endoscopie en/of ingreep. Elke dag staan er teams klaar om de zorg te bieden die u nodig heeft.

Op de endoscopieafdeling werken gespecialiseerde behandelteams van artsen en endoscopieverpleegkundigen. De endoscopieverpleegkundigen bereiden de patiënt voor, assisteren de arts en begeleiden en observeren de patiënt tijdens en na het onderzoek. De arts voert de endoscopie uit en is verantwoordelijk voor het medisch-technische gedeelte van het onderzoek en behandeling.

De steeds grotere mogelijkheden van hoogwaardige endoscopische technieken spelen een grote rol bij de MDL-zorg. De endoscopie-afdelingen en functiekamers zijn ingericht volgens de hiervoor geldende normen en richtlijnen. Naast de gebruikelijke technieken beschikken wij  over de nieuwste onderzoeks- en behandelmogelijkheden.

Sedatie

Naast de mogelijkheid van lichte sedatie kunnen wij u ook diepe sedatie aanbieden. Bij deze vorm van sedatie is altijd een anesthesiemedewerker aanwezig.

Digitale voorlichting

Bij de coloscopie en gastroscopie werken we met digitale voorlichting. Dit betekent voor u als patiënt dat u niet altijd meer voor een intakegesprek naar het ziekenhuis hoeft te komen. Voorafgaand aan de endoscopie krijgt u een link toegezonden. Via deze link krijgt u informatie over het onderzoek dat u moet ondergaan en een vragenlijst over uw algehele gezondheid. Tot slot vragen wij u toestemming voor het onderzoek waarna de gegevens terug worden gestuurd naar OLVG.

Na beoordeling in OLVG krijgt u de uitnodiging voor een afspraak voor het onderzoek.