home

Dialyse-afdeling : u kunt hiervoor terecht bij Nierziekten

Dialyse-afdeling

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 02

Openingstijden

zo t/m vrij: 24 uur per dag za: gesloten

Contact

Icoon Patienten Service Punt

Het Patiënten Servicepunt
: voor al uw niet-medische vragen

Bij het Patiënten Servicepunt meldt u zich aan bij binnenkomst in ons ziekenhuis. 
U vindt ons in de centrale hal op locatie Oost en locatie West.
Hier kunt u terecht met al uw niet-medische vragen.

Lees verder

Routes

Over de poli

Op de Dialyse-afdeling worden patiënten behandeld waarvan de nieren niet meer voldoende werken.

Vervanging van de nierfunctie

Er zijn 3 mogelijkheden om de nierfunctie te vervangen, dit zijn:

 • Hemodialyse (HD):
  U komt meerdere keren per week naar het ziekenhuis om uw bloed te zuiveren met behulp van een kunstnier.
 • Peritoneaaldialyse (PD):
  Hierbij wordt het buikvlies van de patiënt als dialysefilter gebruikt. De behandeling is dagelijks en wordt thuis door de patient, een familielid of wijkverpleegkundige uitgevoerd.
 • Niertransplantatie:
  De operatie gebeurt in het AMC of VUmc. Voorbereiding op en begeleiding vanaf één jaar na een niertransplantatie gebeurt in OLVG, locatie West.

Kwaliteit van zorg

Wij streven naar kwalitatieve zorg die aansluit op uw wensen en behoeften. 

 • We hebben regelmatig overleg met de patiëntenvertegenwoordiging.
 • We stimuleren betrokkenheid op de afdeling.
 • Onze medewerkers krijgen de ruimte voor innovatie, opleiding en persoonlijke ontwikkeling.
 • We hebben een goed functionerend kwaliteitssysteem dat ervoor zorgt dat het zorgproces continu bewaakt en waar mogelijk verbeterd wordt.
 • We werken continu aan een optimale bedrijfsvoering.