Polikliniek Neurologie

MS spreekuurwordt gehouden door Polikliniek Neurologie

Locatie

OLVG, Locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 12

Tijden spreekuur

di en do: 13.30 - 16.30 uur ma t/m vrij telefonisch bereikbaar

Over dit spreekuur

Voor uw afspraak op het spreekuur MS wordt meer tijd ingepland dan bij een reguliere afspraak op de polikliniek.

Komt u voor uw eerste afspraak?
Dan is er tijd beschikbaar waarin u het beloop van uw klachten verteld, er een neurologisch onderzoek verricht kan worden. Daarnaast kan er gesproken worden over uw eventuele behandeling tot nog toe, over de diagnose,  de prognose en eventueel over de vervolgbehandeling.

Komt u voor een vervolgafspraak?
Dan is er meer tijd om uw vragen over bijvoorbeeld de diagnose en behandelmogelijkheden te beantwoorden. Dit kan zowel over medicijnen gaan als over verwijzing naar andere specialisten en/of therapeuten.

Multidisciplinair team

In OLVG werken we bij de behandeling van MS met een multidisciplinair team. Iedere 6 weken is er een overleg met het behandelteam. Dit team bestaat uit een neuroloog, revalidatiearts, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, neuropsycholoog, de physician assistant en verpleegkundig specialist. Op verzoek is hier ook een oogarts, psychiater of uroloog bij aanwezig..

Daarnaast werken we nauw samen met het MS centrum van het VU medisch centrum (VUmc).