Polikliniek Pijncentrum

Spreekuur TENSwordt gehouden door Polikliniek Pijncentrum

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, A4

Tijden spreekuur

Iedere donderdag, even weken op woensdag en oneven weken op vrijdag

Over dit spreekuur

De pijnspecialist kan u verwijzen naar het spreekuur TENS. Het spreekuur wordt bij het Pijncentrum gehouden door een team van fysiotherapeuten. De TENS-behandeling bestaat meestal uit 3 afspraken.

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten besproken. Ook krijgt u uitleg over de pijn en vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. U krijgt uitleg over het TENS-apparaat en krijgt het apparaat daarna mee naar huis.

Tweede afspraak 

Uw 2e afspraak is telefonisch. Uw pijnklachten en het gebruik van het TENS-apparaat worden met u besproken. Indien nodig, worden er instructies gegeven voor het aanpassen van de behandeling met het TENS-apparaat.

Derde afspraak 

Uw 3e afspraak is bij het Pijncentrum. U neemt het TENS-apparaat mee naar uw afspraak. 
Tijdens de derde afspraak worden de resultaten van de behandeling met u besproken.  

Betrokken zorgverleners