Uw bezoek aan OLVG

Identificatieplicht in de zorg

Wettelijk verplicht, ook voor kinderen

In Nederland is het wettelijk verplicht dat u zich identificeert tegenover uw zorgverlener. Dit heet de ‘identificatieplicht in de zorg’. U kunt zich identificeren bij uw zorgverlener met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. 
Dit geldt voor iedereen, ook voor kinderen en baby’s vanaf 30 dagen.

Waarom is een identiteitsbewijs (ID) belangrijk?

Om goede en veilige zorg te kunnen bieden, moeten wij uw identiteit steeds controleren. Zo voorkomen we vergissingen en zorgen we ervoor dat we werken met de juiste gegevens uit het juiste medisch dossier.

Geen ID? Laat dit dan binnen 14 dagen zien in OLVG

Heeft u zorg ontvangen zonder uw identiteitsbewijs te laten zien? Dan adviseren wij u dringend om binnen 14 dagen uw geldige paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument te laten zien bij de afdeling waar u onder behandeling bent.
Doet u dit niet? Dan bestaat het risico dat u de kosten zelf moet betalen. Mogelijk kunnen wij de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar.

Spoedeisende hulp

Patiënten die onmiddellijk medische hulp nodig hebben, worden altijd eerst geholpen. Daarna moeten zij zich binnen 14 dagen bij het ziekenhuis identificeren.

Meer informatie