Uw bezoek aan OLVG

Identificatieplicht in de zorg

Voor uw veiligheid zijn wij verplicht uw identiteit te controleren. Daarom vragen wij u bij elk bezoek een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument te laten zien. Zonder geldig identiteitsbewijs kunnen wij helaas geen zorg verlenen.

Waarom is een identiteitsbewijs (ID) belangrijk?

Om goede en veilige zorg te kunnen bieden, moeten wij bij elke afspraak uw identiteit controleren. Zo voorkomen we vergissingen en zorgen we ervoor dat we werken met de juiste gegevens uit het juiste medisch dossier.

Wettelijk verplicht, ook voor kinderen

In Nederland is het wettelijk verplicht dat u zich identificeert tegenover uw zorgverlener. Dit heet de ‘identificatieplicht in de zorg’. U kunt zich identificeren bij uw zorgverlener met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. 
Dit geldt voor iedereen, ook voor kinderen en baby’s vanaf 30 dagen.

Geen ID? Hoe nu verder?

Kunt u zich niet identificeren? Dan mogen wij u helaas geen zorg verlenen. Wij zullen een nieuwe afspraak voor u maken in overleg met uw behandelend arts. Wij adviseren u dringend om bij volgende bezoeken steeds uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen.

Uitstel behandeling?

Soms is uitstel niet mogelijk en wordt u toch geholpen. Dit hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Een arts neemt de beslissing of uw afspraak wel of niet door kan gaan.

Spoedeisende hulp

Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig? Dan wordt u altijd eerst geholpen. Hierna moet u zich binnen 14 dagen identificeren met een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument bij de afdeling in OLVG waar u onder behandeling bent.

Doet u dit niet? Dan bestaat het risico dat u de kosten zelf moet betalen. Mogelijk kunnen wij de kosten van uw behandeling dan niet declareren bij een zorgverzekeraar.

Meer informatie